Банките у нас печелят от лошите кредити и не спазват закона. Това обявиха от новосъздадената Асоциация на ощетените от кредитори.

Оттам припомниха, че по закон три месеца след непогасяването на кредита той трябва да бъде отнесен в съда и лихвите по него да паднат драстично. Банките обаче не уведомяват клиентите си и така печелят средно около една трета от главницата на всеки заем.

Новата асоциация ще консултира безплатно членовете си и за просрочени задължения към монополистите.

Съпредседателят на Асоциацията на ощетените от кредитори Атанас Черногорски обясни за какво трябва да внимават гражданите с непогасени кредити:

"Банките чакат 1-2 години своите клиенти, от което така подписаните от тях договори трупат договорна лихва плюс наказателна надбавка, въпреки че ако банките правилно прилагат своите критерии за кредитен иск, те трябва след 90-ия ден просрочие да спрат начисляването на договорна лихва и на наказателна надбавка. Когато през съдия-изпълнител почнат да събират тези пари, знаем, че примерно от десет лица, от три ще бъдат събрани парите. Тези натрупани неправомерно лихви компенсират за банките загубите, които те правят, от тези, които въобще няма да могат да си върнат парите."

Вече има постъпили над 700 жалби на физически лица в Асоциацията за дългове към монополистите заради пропуснати срокове за повдигане на възражение, каза председателят Марин Дешев:

"Ако отчетникът изпусне едноседмичния срок, в който трябва да възрази, независимо че искателят може да не е прав, той вече става прав. Оттук нататък всичко започва по процедура и пострадалият няма права."

Адвокатите от Асоциацията искат да се приеме Закон за фалита на частните лица и в него да се въведе 10-годишен давностен срок, след което кредиторите да нямат право да преследват задължените им лица.

Междувременно стана ясно, че за първото тримесечие 16 на сто е делът на лошите кредити, необслужвани повече от 90 дни. Стойността на корпоративните кредити се е увеличила, за сметка на експозициите на дребно, които са намалели с 99 милиона лева.

По-голямо значение в банковата система започват да придобиват местните източници за финансиране. Данните са на Българската народна банка за първото тримесечие на годината.