Покупката на офис чрез бизнес ипотечен кредит струва колкото наемането му, сочат наблюденията на небанката „Кредитекс и ХипоКредит”.

16% от всички кредити, отпуснати от небанката, са използвани за покупка на инвестиционни имоти. От компанията очакват раздвижване на пазара на бизнес имотите поради променените съотношения продажна цена/наем.

Разходите за покупка на офис с ипотечен кредит и за наем са еднакви, независимо от по-ниските цени на наемите и по-високите лихви по бизнес кредитите сега в сравнение с 2008 година. Например офисите до 250 кв.м. в  гр.София в момента се предлагат за продажба на цени между 650 и 1000 евро на кв.м., в зависимост от местоположението. Това означава обща покупна цена от 165,000 до 255,000 евро. При 100% финансиране на покупката с 25-годишен бизнес-ипотечен кредит с годишна лихва от 11%, средномесечната погасителна вноска по заема ще бъде между 1,617 и 2,500 евро на месец (без включени разходи по прехвърлителната сделка и ипотеката). В същото време наемите за подобни имоти са между 6.5 и 10 евро на кв.м. или около 1,625 – 2,500 евро на месец (без включени разходи за депозити към наемодателя).

„Излизането от кризата ще доведе до постепенното покачване на наемите и продажните цени не само на офисите, но и на производствените и складови площи. Фирмите, които дотогава са успели да закупят собствена база, в бъдеще ще спестят средства от наем и евентуално ще могат да реализират и капиталова печалба”, коментира Красимир Гумнишки, Мениджър бизнес кредитиране в небанката „Кредитекс & ХипоКредит”.

Пет основни предимства има покупката на собствен офис пред използване на офис под наем.

На първо място собственият офис е въпрос на престиж за фирмата.

Второ, вноската по кредита остава относително еднаква през целия период на изплащане като има опция и за намаляващи вноски, докато наемът може да подлежи на индексация.

Трето - в случай на прекратяване на наема, фирмата може да загуби клиенти и време за търсене и обзавеждане на ново пространство.

На четвърто място платените лихви по кредита (без главницата) се признават за разход на фирмата, с който се намалява данъчно облагаемата печалба. Платените наеми също могат да бъдат признати, но понякога наемодателите не се съгласяват да декларират реалния размер на наема.

Не на последно място евентуално повишаване на цената на имота след кризата дава възможност за увеличаване на кредита или печалба от препродажба на имота.           

Недостатък за притежателите на собствен офис са разходите за поддръжка на сградaта, както и за годишните данъци и такси.