Българите ползват дебитните си карти предимно, за да изтеглят заплатата си. 83% от ползващите потребители посочват, че използват активно една или две дебитни карти, а повечето от тях притежават такава карта вече повече от 5 години (84%). 
Преводът на трудовото възнаграждение от работодател продължава да бъде основна причина, поради която притежателите на дебитни карти ползват този инструмент (47%). Друг значим фактор за избора на дебитна карта е по-голямата сигурност, без да е нужно да се носят пари в брой (20%).  Най-нисък е делът на онези, които виждат в дебитната карта възможност да управляват по-добре средствата си и да получават възвръщаемост от тях (1%). 

Все по-силно изразена тенденция към широката употреба на дебитните карти като финансов инструмент установи проучване, проведено у нас за трета поредна година от финансовия портал MoitePari.bg. 

Същевременно, според резултатите от изследването, реализирано през април 2015 г. сред близо 1400 потребители на сайта, клиентите демонстрират известни познания и в същото време са налице някои пропуски в употребата  на тези банкови продукти. За да се подобри разбирането за този продукт, MoitePari.bg стартира образователна кампания с подкрепата на Интернешънъл Асет Банк. В рамките на кампанията ще бъдат подготвени информационни материали за това как да избираме своята карта, на какво да обръщаме внимание и как да я ползваме.

„Въпреки че дебитната карта е популярен банков продукт, голяма част от потребителите имат напълно погрешни схващания за нейната същност. Потребителите я възприемат като задължителен продукт, по който могат да получават доходи, обезщетения и друг вид постъпления. Дебитната карта е инструмент, който улеснява използването на тези парични средства, налични по разплащателната сметка на потребителя“, заяви Десислава Николова, Финансов анализатор в MoitePari.bg 

Ползващите дебитна карта не са запознати с размера на лихвата, с която се олихвява сметката по картата им (39%). Мнозинството от далите отговор знаят, че сметката по дебитната им карта се олихвява, но не знаят точния размер на лихвата, с която се олихвява (26%). Тези данни са доказателство за това, че този лихвен доход се пренебрегва от потребителите, главно защото в по-голямата си част тези сметки се олихвяват със сравнително нисък лихвен процент (между 0,10 и 0,30% годишно). 

За период от три поредни години се забелязва малък, но траен ръст (от около 3%) на потребителите, които притежават карти с такава функционалност. С развитието на технологиите се очаква безконтактните карти да бъдат налагани все повече, измествайки тези, които нямат такава функционалност. Според резултатите от проведената анкета 17% от ползващите потребители притежават безконтактна дебитна карта. 

Почти половината от притежателите на безконтактни дебитни карти използват такава, защото им е била предложена от обслужващата банка (48%). За 21% причината е удобството при плащане на дребни суми, без да се въвежда ПИН код, а 17% са предпочели такъв вид карта, за да са в крак с новите технологии.

Тегленето на суми в брой е посочено като най-често ползваната характеристика на картите (53%). 48% от притежателите на дебитни карти теглят суми в брой от 2 до 3 пъти месечно. Тези суми варират между 301 лв. и 400 лв. при една трансакция (29%). 

Очаквано, повечето от отговорилите заявяват, че теглят суми в брой от банкомат на банката, която е издала картата (79%), като в този случай таксата варира между 0 и 0,40 лв. (68%). Обезпокояващ обаче е фактът, че относително висок остава дела по ползващите потребители, които не знаят размера на таксата за теглене в този случай (22%).

Голяма част от картодържателите не са запознати с размера на таксата при теглене на суми от банкомат на други банки (41%). 

Едва 34% от анкетираните правят покупки на стоки и услуги в търговски обекти чрез ПОС терминал. Kартодържателите ползват дебитната си карта по този начин между 2 и 5 пъти месечно (36%), а стойността на покупките обикновено е ниска - до 50 лв. (24%) и от 51 до 100 лв. (21%).  

От MoitePari.bg съветват потребителите, ако е възможно да използват дебитната карта повече за покупки на стоки и услуги, отколкото за теглене на суми в брой. На първо място така ще се премахнат разходите, които са под формата на такса за теглене на суми и на второ място няма да се налага на потребителите да носят суми в брой.