След понижението, регистрирано през октомври, през ноември има нарастване на средния размер на кредитите във всеки един от четирите големи града на България, което показва нарастване на апетита за теглене на ипотечни заеми. Това сочи проучване на „Кредит център”.

Най-значително е повишението в София

Там за изминалия месец за покупка на нов дом са изтеглени средно по 46 280 евро, или със 7760 евро повече, отколкото през октомври. Във Варна средният размер на кредитите нараства с 6600 евро до 37 560 евро. Увеличение има и в Бургас и Пловдив, съответно с 560 евро и 1080 евро.

През миналия месец средният размер на изтеглените ипотечни кредити в страната е 36 245 евро. Съотношението на валутите, в които са взети кредитите, е 91/9 в полза на еврото спрямо лева.

И през изминалия месец най-често теглените ипотечни кредити са от 10 000 до 30 000 евро. Техният дял през ноември е 51,2%. Той обаче намалява спрямо октомври, когато е бил 58,5%. За сметка на това е отчетено нарастване на дела на кредитите в диапазона от 30 000 до 50 000 евро - 32,6% спрямо 28,6% през предходния месец. Леко повишение има и при ипотечните заеми между 50 000 и 70 000 евро, както и при тези над 90 000 евро.

92,6% от ипотечните кредити през ноември са изтеглени с цел покупка на жилище, сочат данните на „Кредит център”. За ремонти са взети 0,5% от кредитите, а за лично ползване - 6,9% от тях.

Случващото се в Европа, а и у нас, накара

хората с по-ниски доходи отново да се отдръпнат

от пазара и да заемат изчаквателна позиция. По-заможните клиенти пък се увеличиха и това се отрази на средния размер на теглените кредити, който отново тръгна нагоре. По-голямата активност на клиентите остана основноь в големите градове на страната, а най-активен си остава пазарът в столицата.

„Голяма част от хората, планирали сделка с кредит през 2011 г., побързаха да я приключат преди края на годината”, коментира изпълнителният директор на „Кредит център” Тихомир Тошев.

Очакванията на кредитния консултант са през следващата 2012 г. най-значителен дял на пазара отново да имат

групата на купувачите на първи дом,

но доста сделки ще бъдат направени и от собственици на имоти, които ще търсят подобряване на качеството на имота, който ползват.

Според прогнозата на „Кредит център” за 2012 г. най-активна ще е групата на възраст между 25 и 35 години, като най-младите участници на пазара – тези под 25 години, ще намалеят.

Ипотеките ще са с ясно предназначение – за покупка на имот. Най-често ще са със срок между 16 и 25 години, а

цените на повечето имоти ще вървят леко надолу

Най-активни на пазара остават кредитополучателите между 26 и 35 години. През ноември хора от тази възрастова група са изтеглили близо половината (46,9%) от ипотечните кредити. На второ място след тях се нареждат клиентите на възраст от 36 до 45 години, които са 38,8% от всички. Делът на кредитополучателите над 45-годишна възраст е 8%, а на тези между 18 и 25 години - 6,3%.

 

Сравнение на ипотечни кредити вижте - тук.