Лихвите по кредитите за жилище са се понижили още през октомври и стигат до 2,67%, показват последните данни на БНБ. Макар и слабо се понижава и годишният процент на разходите (ГПР) по тези кредити до 2.94%.

По-висока остава лихвата по потребителските заеми, въпреки че и тя намалява. През октомври 2021 г. средният лихвен процент по кредитите  за  потребление в левове се понижава с 0.21 пр. п. до 8.19%, а годишният процент на разходите (ГПР) по тези кредити – с 0.22 пр. п. до 8.72%.

През октомври отпуснатите от банките потребителски кредити са в размер на 574,1 млн. лв. Това е увеличение с 18,9% на годишна база и с над 10% спрямо предходния месец.

Спад обаче има и при лихвите по депозитите на новите договори, както за бизнеса, така и за домакинствата. Изключение са лихвите по спестяванията на домакинствата в евро, която за една година расте с 0,35 пр. пункта до 0,47%.

При депозитите на бизнеса през октомври, в сравнение със септември, средният лихвен процент по депозитите с договорен матуритет в левове се повишава с 0,04 пр. п. до -0,15%, а по тези в евро спада с 0,01 пр. п. до 0,01%.

Рефинансиране на ипотечен кредит – мисията възможна

Средният лихвен процент по овърнайт-депозитите в левове се запазва на ниво от 0,00%, а по овърнайт-депозитите в евро намалява с 0,01 пр. п. до 0.00%.
 

Istock
Istock

В същото време при спестяванията на домакинствата средният лихвен процент по депозитите с договорен матуритет в левове се увеличава за месец с 0,01 пр. п. до 0,07%, а по тези в евро – с 0,40 пр. п. до 0,47%.
 
Средните лихвени проценти по овърнайт-депозитите в левове и в евро остават на нива от 0,00%.
 
Средният лихвен процент по депозитите, договорени за ползване след предизвестие в левове, се запазва на ниво от 0,15%, а по тези в евро за един месец се променя незначително до 0,20%.
 
За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg