Средният лихвен процент по кредитите за потребление в левове се повишава с 0,04 пр. п. до 8,25 процента през април, а годишният процент на разходите (ГПР) по тези кредити - с 0,07 пр. п. до 8,84 процента, съобщават от БНБ.

При жилищните кредити в левове средният лихвен процент се понижава с 0,06 пр. п. до 2,49 процента, а ГПР по тези кредити - с 0,05 пр. п. до 2,80 процента. Средният лихвен процент по другите кредити (включват се и средствата, отпуснати на сдруженията на собствениците по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради) в левове спада с 0,42 пр. п. до 3,71 процента, отчита статистиката.

Ръст на дела срещу фирми за бързи кредити

Средният лихвен процент по другите кредити в левове на работодатели и самонаети лица намалява с 0,30 пр. п. до 3,69 процента. През април средният лихвен процент по овърдрафта в левове се увеличава с 0,05 пр. п. до 14,83 процента, а при кредитите по кредитни карти, извън безлихвен гратисен период, в левове - с 0,08 пр. п. до 21,13 процента.

istock
istock

При кредитирането за бизнеса данните показват, че средният лихвен процент по кредитите до 1 млн. евро, договорени в левове, намалява с 0,04 пр. п. до 4,21 процента през април, а по тези над 1 млн. евро се увеличава с 0,68 пр. п. до 4,47 процента. Средният лихвен процент по кредитите до 1 млн. евро, договорени в евро, спада с 0,11 пр. п. до 5,34 процента, а по кредитите над 1 млн. евро - с 0,50 пр. п. до 5,50 процента. През април средният лихвен процент по овърдрафта в левове нараства с 0,03 пр. п. до 3,64 процента, а по овърдрафта в евро намалява с 0,02 пр. п. до 5,42 процента.

Според статистиката през април в сравнение с март средният лихвен процент по депозитите на бизнеса с договорен матуритет (ДДМ) в левове се увеличава с 0,62 пр. п. до 2 процента, а по тези в евро намалява с 0,06 пр. п. до 2,48 процента. Средният лихвен процент по овърнайт-депозитите в левове остава на ниво от 0,05 процента, а по тези в евро се понижава с 0,01 пр. п. до 0,08 процента.

При депозитите на домакинствата статистиката отчита, че средният лихвен процент по депозитите с договорен матуритет в левове се увеличава с 0,24 пр. п. до 0,97 процента през април, а по тези в евро се запазва на ниво от 1,10 процента. Средният лихвен процент по овърнайт- депозитите в левове остава на ниво от 0,01 процента, а по тези в евро се повишава с 0,01 пр. п. до 0,02 процента. Средните лихвени проценти по депозитите, договорени за ползване след предизвестие в левове и в евро се запазват на нивата от предходния месец - 0,10 процента и 0,15 процента.

За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook  или Google News Showcase