Лихвите по потребителските кредити се качват сериозно, докато тези по жилищните заеми падат, показват данните на БНБ. През април 2023 г. средният лихвен процент по кредитите за потребление в левове се увеличава с 0.24 пр. п. до 8.48%, а годишният процент на разходите (ГПР) по тези кредити – с 0.23 пр. п. до 8.98%.

При жилищните кредити в левове, лихвата се понижава с 0.08 пр. п. до 2.54%, а ГПР по тях – с 0.06 пр. п. до 2.80%. Средният лихвен процент по другите кредити6 в левове се повишава с 0.35 пр. п. до 3.74%.

Поскъпват и кредитите за Работодатели и самонаети, като лихвата се вдига а с 0.36 пр. п. до 3.64%. През април 2023 г. средният лихвен процент по овърдрафта в левове се увеличава с 0.10 пр. п. до 14.72%, а при кредитите по кредитни карти, извън безлихвен гратисен период, в левове – с 0.02 пр. п. до 20.76%.

Новите заеми, изтеглени от домакинствата, намаляват, като обемът на тези в левове намалява с 14.3% (111.4 млн. лв.) до 668.3 млн. лв., а този на предоговорените и кредитите за рефинансиране – с 19.4% (24.2 млн. лв.) до 100.6 млн. лв. При жилищните кредити в левове обемът на новия бизнес се понижава с 14.7% (92.5 млн. лв.) до 538.4 млн. лв., а този на предоговорените кредити и кредитите за рефинансиране – с 13.8% (24.5 млн. лв.) до 152.6 млн. лв.

Далеч по малко е повишението на лихвите по спестяванията на гражданите.  През април 2023 г. средният лихвен процент по депозитите в левове се повишава с 0.08 пр. п. до 0.47%, а по тези в евро се запазва на ниво от 0.67%. По овърнайт-депозитите в левове и в евро остават на нива от 0.01%, както и по влоговете, договорени за ползване след предизвестие в левове и в евро запазват нивата съответно от 0.11% и 0.16%.

Очакват поскъпване на кредитите

Обемът на новия бизнес по депозитите с договорен матуритет в левове се понижава с 8.2% (14.3 млн. лв.) до 161.3 млн. лв., а по депозитите с договорен матуритет в евро – с 30.3% (60.7 млн. лв.) до 139.6 млн. лв.

istock
istock

Ръст на лихвите има и за кредитите на фирмите, като при тези до 1 млн. евро, договорени в левове, се увеличава с 0.06 пр. п. до 3.70%, а по тези над 1 млн. евро намалява с 0.38 пр. п. до 3.29%. Средният лихвен процент по кредитите до 1 млн. евро, договорени в евро, се повишава с 0.14 пр. п. до 4.82%, а по кредитите над 1 млн. евро – с 0.80 пр. п. до 5.64%. През април 2023 г. средният лихвен процент по овърдрафта в левове нараства с 0.12 пр. п. до 3.01%, а по овърдрафта в евро – с 0.30 пр. п. до 4.58%.

Покачва се и лихвата по спестяванията на бизнеса, като за месец  средният лихвен процент по депозитите в левове се увеличава с 0.23 пр. п. до 1.34%, а по тези в евро – с 0.11 пр. п. до 1.54%.
 
 За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg