От днес стартира схемата, по която фермерите могат да кандидатстват за нисколихвени кредити за изхранване на животните.

Документи могат да се подават в Областните дирекции на Държавен фонд "Земеделие" от всички животновъди от млечния сектор, независимо дали те са получавали кредити през периода 2008 – 2010 г., съобщават от пресцентъра на Фонда.

Фермерите могат да кандидатстват за краткосрочни заеми за закупуване на фураж и фуражни компоненти за овце, кози, крави и биволици до изчерпване на финансовия ресурс, но не по-късно от 29 октомври 2010 г.

Решение за това кредитиране бе взето още през август 2010 г. като преди седмица Управителният съвет на ДФ "Земеделие" разшири и обхвата на подпомаганите земеделски стопани. По схемата се отпускат общо 20 млн. лв. Средствата ще се изплащат до 15 декември 2010 г.

Животновъдите, кандидатстващи по схемата, които не са достигнали индивидуалния таван от 7500 евро, ще получат краткосрочните кредити с лихва от 3%. Останалите фермери ще имат право да теглят кредита на референтна лихва от 6%, което е значително облекчение, в сравнение с банковите кредити.

Размерът на кредита за един брой овца – майка и един брой коза–майка е 80 лв., а за един брой крава и един брой биволица е съответно 500 лв.