Ако се вгледаме внимателно, основните клаузи в банковия договор могат да се окажат спорни и да бъдат приети за несправедливи условия, твърдят от Националната асоциация за защита на потребителите.

Като физическо лице, което сключва договор за кредит, ако този договор е несправедлив, не си длъжен да се придържаш него.

Теглим по-евтини кредити


Ето 5 предпоставки за определяне на клаузата като неравноправна:

- Клаузите са в Общи условия, типизирани и предварително изготвени от търговеца, като потребителят не е имал възможност да влияе върху съдържанието им;

iStock
iStock

- Сключват се еднообразно с неограничен брой потребители на кредитни услуги;

- Не са индивидуално определени - не са сключени с индивидуален договор между банката и потребителя;

- Уговорка, която  води до значително неравновесие между правата и задълженията на търговеца или доставчика и потребителя или отнема на потребителя възможността им да упражни своите права за защита по договора;

- Кредиторът едностранно изменя клаузите, определящи  размера на възнаградителната лихва и останалите разноски по кредита.

Заемите между приятели - убийци на взаимоотношения

Много често, когато подписваме договор забравяме да прегледаме подробно дребния шрифт и общите условия. Това е информация, която ни засяга пряко и е важно да и обръщаме специално внимание, съветват от асоциацията. 

При отпускане на кредит, банката задължително трябва да предостави безплатно на клиента своите правила за делова дейност. Те съдържат: данни за общите разходи по заема (лихви, такси, комисиони и други) и за обективните критерии, въз основа на които тези разходи могат да се изменят. 

iStock
iStock

Европейска директива забранява клауза, която се съдържа в Общите условия на договора, с която доставчик на финансови услуги едностранно предвижда промяна в свързаните с предоставяната услуга разходи, без обаче да описва ясно начина на определяне на тези разходи или да посочва основателно съображение за тази промяна. 

Кредитен посредник и осигурителен посредник – какво трябва да знам?

Ако потърсите правата си пред съда, той е длъжен да провери съображенията или начинът на осъществяване на промените, свързани с предоставената финансова услуга. Разходите да са уточнени по ясен и разбираем начин и да се провери дали потребителите имат право да прекратят договора.

Ако при липса на основателна причина, кредиторът промени без предизвестие лихвения процент, дължим от потребителя, то потребителя има право незабавно да прекрати договора. 


За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg