Печалбата на банките е 818 млн. лв. към края на март, отчете БНБ. Спрямо реализираната през първите три месеца на миналата година тя е с 33 млн. лв. (4.3%) повече за година приходите от лихви на банките се повишават с 291 млн. лв. (27.3%) до 1.4 млрд. лв., а този от такси и комисиони – с 18 млн. лв. (5.1%) до 373 млн. лв.

Само за първите три месеца на тази година депозитите в банковата система се увеличават с 2.7 млрд. лв. (1.8%) и достигат 150 млрд. лв.  Нарастват спестяванията на домакинства с 1.7 млрд. лв., на кредитни институции - с 1.1 млрд. лв., на сектор държавно управление - с 416 млн. лв. и на други финансови предприятия - със 120 млн. лв. Намаляват обаче депозитите на бизнеса - с 643 млн. лв.

При кредитите за домакинства се отчита растеж на тримесечна база с 1.8 млрд. лв. (4.5%), за фирмите – с 930 млн. лв. (1.9%), и за други финансови предприятия – с 201 млн. лв. (2.4%), докато кредитите за сектор държавно управление намаляват с 201 млн. лв. (19.2%).

Повишават се обаче необслужваните кредити, като в края на март 2024 г. те възлизат на 4.27 млрд. лв., при 3.85 млрд. лв. в края на декември 2023 г. Делът им в общата сума на брутните кредити и аванси е 3.74% (при 3.63% в края на декември 2023 г.).

БНБ видя риск при кредитите

При представяне на показателя в широкия обхват (включващ паричните салда при централни банки и другите депозити на виждане) делът на брутните необслужвани кредити и аванси е 3.01% в края на първото тримесечие на 2024 г. (при 2.76% в края на декември 2023 г.).

istock
istock

Нетната стойност на необслужваните кредити и аванси (след приспадане на присъщата им обезценка) в края на март 2024 г. е 2.25 млрд. лв. (при 1.95 млрд. лв. в края на декември 2023 г.), а делът ѝ в общата нетна стойност на кредитите и авансите е 2.03% (при 1.89% в края на декември 2023 г.), отчита още БНБ.

За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook  или Google News Showcase