Банките започнаха да вдигат лихвите по депозитите, показват последните данни на БНБ. През май 2022 г. средният лихвен процент по депозитите в левове се повишава с 0.02 пр. п. до 0.12%, а по тези в евро – с 0.03 пр. п. до 0.11%. Средните лихвени проценти по овърнайт-депозитите в левове и в евро остават на нива от 0.00%.

Лихвите по влогове, договорени за ползване след предизвестие в левове и в евро се запазват на нива от 0.13% и 0.18%.

Хората продължават да влагат парите си по спестовни сметки, показват още данните на БНБ. Обемът на новите депозити в левове нараства с 12% (11.5 млн. лв.) до 107.3 млн. лв., а по тези  в евро спада с 10.6% (8.6 млн. лв.) до 73.2 млн. лв.

За разлика от спестяванията, лихвите по кредитите за домакинствата продължават да се понижават.

През май 2022 г. средният лихвен процент по потребителските заеми спада с 0.03 пр. п. до 7.81%, а годишният процент на разходите (ГПР) по тези кредити – с 0.01 пр. п. 8.28%.

БНБ: Ръстът на лихвите може да се отрази на обслужването на кредитите

При жилищните кредити в левове, средният лихвен процент се понижава с 0.03 пр. п. до 2.54%, а ГПР – с 0.04 пр. п. до 2.78%. Понижава се и лихвата по кредитни карти, извън безлихвен гратисен период, с 0.02 пр. п. до 20.43%.

istock
istock

Българите теглят повече потребителски кредити, техният обем нараства с 2.8% (18.9 млн. лв.) до 704.3 млн. лв., а този на предоговорените кредити и кредитите за рефинансиране – с 4.8% (4.8 млн. лв.) до 105.5 млн. лв.

При жилищните кредити обаче има спад с 2.8% (14.7 млн. лв.) до 512.4 млн. лв., а този на предоговорените кредити и кредитите за рефинансиране – с 10.6% (16.5 млн. лв.) до 139.7 млн. лв.

За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg