Банките вдигат лихвите по кредитите, показват данните на БНБ. През декември 2022 г. средният лихвен процент по потребителските заеми в левове се повишава с 0.86 пр. п. до 9.65%, а годишният процент на разходите (ГПР) по тези кредити – с 0.87 пр. п. до 10.16%. поскъпване има и при заемите за жилище.

При тях следната лихва се увеличава с 0.05 пр. п. до 2.60%, а разходите по кредита също нарастват с 0.05 пр. п. до 2.87%. Поскъпва и овърдрафтът.

В последния месец на средният лихвен процент по този вид заеми в лева се повишава с 0.23 пр. п. до 14.57%. Повече плащаме и за лихви по кредитни карти, извън безлихвения гратисен период, като лихвата стига 20,40% или с 0.11 пр. п. повече.

По-високите лихви са довели до свиване на потребителските заеми, но не и на тези запокупка на жилище. Явно хората все още предпочитат да влагат парите си имот заради високата инфлация. Обемът на новия бизнес по кредитите за потребление в левове се понижава с 20% (126.3 млн. лв.) до 506.5 млн. лв., а този на предоговорените кредити и кредитите за рефинансиране – с 16.2% (16.8 млн. лв.) до 86.8 млн. лв.

При жилищните кредити в левове обемът на новия бизнес се увеличава с 5.9% (34.7 млн. лв.) до 625.6 млн. лв., а този на предоговорените кредити и кредитите за рефинансиране – с 1.2% (1.9 млн. лв.) до 162.7 млн. лв.

Банкер: Няма да има рязко покачване на лихвите

При по-високи лихви тегли кредити и бизнесът. Средният лихвен процент по кредитите до 1 млн. евро, договорени в левове, се увеличава с 0.03 пр. п. до 3.24%, а по тези над 1 млн. евро – с 0.41 пр. п. до 3.07%. Лихвата по кредитите до 1 млн. евро, договорени в евро, се повишава с 0.54 пр. п. до 3.98%, а по кредитите над 1 млн. евро – с 0.22 пр. п. до 3.91%.

istock
istock

Фирмите също взимат повече кредити, независимо от ръста на лихвите. Обемът на новите кредити до 1 млн. евро, договорени в левове, се повишава с 2.4% (9.6 млн. лв.) до 408.4 млн. лв., а по тези над 1 млн. евро – с 38.9% (242.1 млн. лв.) до 864.5 млн. лв. При обема на предоговорените кредити и кредитите за рефинансиране в левове се наблюдава увеличение с 19.1% (78.9 млн. лв.) до 491.7 млн. лв.

По-различна е ситуацията при депозитите, където въпреки очакванията за ръст на лихвите, те се понижават. Средният лихвен процент по депозитите с в левове спада с 0.04 пр. п. до 0.33%, а по тези в евро нараства с 0.41 пр. п. до 1.27%. Средният лихвен процент по овърнайт-депозитите в левове се повишава незначително до 0.01%, а по тези в евро остава на ниво от 0.01%. Средните лихвени проценти по депозитите, договорени за ползване след предизвестие в левове и в евро запазват нивата си съответно от 0.11% и 0.16%

За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg