Почти всеки четвърти договор за лизинг не е обслужван редовно, показват данни на Българската народна банка (БНБ).

„Лошите” контракти са за 809 млн. лв. към края на юни. Това е 24% от стойността на всички договори за финансов лизинг.

Проблемът с необслужваните контракти за лизинг се задълбочава, става ясно от данните на БНБ.

Към края на юни 2011 г. „лошите” договори са били 22,3% от всички. На тримесечна база също има увеличение. В сравнение с края на март тази година проблемните договори за лизинг са се увеличили с 81 млн. лв. Това е

ръст от 11,1 на сто спрямо първите три месеца на годината.

Според статистиката на централната ни банка фирмите и гражданите все по-рядко сключват договори за лизинг. Вземанията по финансов лизинг са 3,38 млрд. лв. към края на юни. През същия период на 2011 г. обаче те са били за 3,76 млрд. лв.

Контрактите за финансов лизинг са най-масови. Този тип договори са 97,8% от всички. Причината е, че правото на собственост върху даден актив може да бъде прехвърлено на лизингополучателя в края на договора. Това не може да стане

при договорите за оперативен лизинг.

Вземанията по контрактите за финансов лизинг в бранша намаляват за почти всички видове стоки. Например вземанията по стари договори за леки коли са в размер на 810 млн. лв. към края на юни. В края на първото полугодие на 2011 г. обаче те са били за малко над 1 млрд. лв. Данните показват още, че само за времето от април до юни са били сключени нови договори за покупка на коли на лизинг за 80,5 млн. лв. Спрямо същия период на миналата година има лек ръст. Тогава новите договори са били за 75,8 млн. лв.

При товарните автомобили също има спад. Към края на юни старите договори за финансов лизинг на такива коли са на стойност 790,9 млн. лв. Преди година те са били за 919,5 млн. лв. Новите контракти, които са сключени през изминалото тримесечие пък са за 68,8 млн. лв.

Данните показват още, че все по-рядко купуваме компютри на лизинг. Старите договори за такава техника към края на юни са за едва 21,6 млн. лв. През същия период на миналата година стойността им е достигала 28,7 млн. лв. Новите контракти, сключени през изминалото тримесечие, пък са за едва 1,6 млн. лв.

Любопитното е, че се отчита ръст на вземанията по договори за финансов лизинг на недвижими имоти. Старите контракти към края на първото полугодие са за 616,7 млн. лв. Към юни 2011 г. обаче те са били за 543,9 млн. лв.