Създаденият в края на м.г. нов Закон за потребителския кредит ще се поправя заради грубо нарушение на правата на потребителите. Това стана ясно вчера, само два дни преди законът да влезе в сила.

Става въпрос за записаното в допълнителните разпоредби на закона определение на "референтен лихвен процент" на лихвата по кредитите. Според сегашната дефиниция в закона това е показател, който се определя по методология на банката. Това обаче прави целия закон безсмислен, защото така банките могат да продължат да прилагат каквито пожелаят методики и въз основа на това да променят лихвите по вече изтеглени кредити, както правят масово в момента.

Депутатите от икономическата комисия в парламента са готови да разгледат поправка на това определение и да го заменят с нов текст. В най-общ смисъл той ще гласи, че за база на лихвата по договора за кредит може да се ползва само "лихвен процент от общодостъпен източник, който може да бъде проверен от двете страни по договора". Така банките няма да могат да променят своеволно формулата за пресмятане на лихвата, а само когато това се налага по обективни причини.

Предложението е внесено от бившия член на управата на БНБ и настоящ шеф на управителния съвет на Института на дипломираните финансови консултанти Любомир Христов.

"Ще обмисля предложението и ще го обсъдя с колегите", коментира шефът на икономическата комисия Мартин Димитров. Той подкрепя идеята изчисляването на лихвените проценти да бъде максимално прозрачно, но това трябва да се направи така, че да не се отнема свободата на банките пазарно да определят лихвите.

"По-принцип съм "за" по-честно отношение към потребителите на финансови услуги, но ще коментирам конкретното предложение, след като се запозная с него", заяви Йордан Цонев от ДПС.

"Основният въпрос е кой да бъде базовият индекс, от който зависи лихвата по кредита. Проблемът е, че в момента в България няма пазарни лихвени проценти нито по депозитите, нито на междубанковия пазар", заяви шефът на надзора на D Bank Стоян Александров. Според него е добре до края на кризата на банките да бъде забранено да събират такса предсрочно погасяване, така че ако един трезор извива ръцете на клиента, той да може да се пренасочи към по-коректна банка, без това да му струва допълнителни пари.