Над 270 млн. лв. осигурява Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) чрез Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. за ремонт на студентски общежития към държавни университети и общински културни институции в 39-те големи града на страната.

С проекти ще може да се кандидатства до края на 2020 г. Мярката е залегнала в предложеното от Управляващия орган на програмата изменение на Индикативната годишна работна програма за 2020 г., съобщиха от МРРБ.

Ще се финансират ремонтни дейности и мерки за енергийна ефективност – обновяване на дограми, покриви, фасада, монтаж на топлоизолация, подмяна на оборудване и обзавеждане и други.

Колко плащат за час работа на наши студенти в САЩ

Мярката е част от процедурата „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие“.

По нея до момента са сключени 156 договора на обща стойност 1,1 млрд. лв. Със средствата се изпълняват редица проекти за модернизация на градската среда, енергийна ефективност, здравни, социални и образователни проекти. По инвестиционен приоритет „Културна инфраструктура“ се изпълняват три проекта стойност 10,8 млн. лв. – два в Бургас, а един в Свищов.

През месец март 2020 г., след изменение на процедурите „Подкрепа за професионалните училища в Република България“, „Подкрепа за висшите училища в Република България“ и „Култура и спорт в училище“, ще бъде осигуренa допълнителна възможност за подобряване на условията за модерни образователни услуги чрез допълнителни инвестиции в образователна инфраструктура.

До къде я докарахме с енергийните спестявания

istock
istock

Близо 215 млн. лв. е общият ресурс за ремонт и ново обзавеждане на държавни и общински професионални училища и висши учебни заведения. 

С промяната на програмата ще могат да бъдат обновени още 8 училища в направленията ветеринарна медицина, горско стопанство, растениевъдство и животновъдство и още един университет. 

Близо 15 млн. лв. е предвиденият ресурс по мярката „Култура и спорт в училище“, като сред допустимите кандидати по нея са Националната гимназия за пластични изкуства и дизайн „Акад. Д. Узунов“ - Казанлък, към Министерството на културата, и Спортно училище „Юрий Гагарин“ - Бургас, към Министерството на младежта и спорта.

Промяната на индикативната програма предвижда създаване и на нова процедура „Спорт в училище“ с ресурс от 2.5 млн. лв. Тя ще бъде достъпна от месец април 2020 г. и ще финансира доставка и монтаж на спортно оборудване и обзавеждане за вече ремонтирани професионални училища.

istock
istock

През месец март догодина се очаква да стартира и новата процедура „Регионална здравна инфраструктура - 2“, в рамките на която се планира с 20 млн. лв. да се достави медицински хеликоптер за въздушно спасяване и превоз на нуждаещи се пациенти, спасителни и донорски операции и да се осигури съпътстваща инфраструктура за използването му.

До 31 декември 2021 г. ще е активна процедурата „Развитие на туристически атракции“, която е с общ бюджет от над 98 млн. лв. До момента по нея са сключени 2 договора на стойност малко над 15 млн. лв. с общините Видин и Казанлък. 

Колко дават за изграждане на детски градини и ясли

Конкретните бенефициенти по процедурата са Министерство на културата, общини и институции на вероизповеданията, които имат възможност да подават проекти за реставрация, социализация на обекти и повишаване на туристическата им привлекателност.

До 30 юни догодина Агенция „Пътна инфраструктура“ ще получи допълнителни 55 млн. лв. за рехабилитация на шест участъка от републиканската пътна мрежа. Планът предвижда обявяване на нова процедура „Пътна безопасност“, насочена към мерки за подобряване на безопасността на пътната инфраструктура в съответствие с националните и европейски приоритети за повишаването ѝ. 


Над 2 млн. лева ще бъдат вложени за изграждане на интелигентна транспортна система. Тези мерки ще добавят допълнителна устойчивост на резултатите, постигнати чрез финансиране на пътната инфраструктура в рамките на ОПРР 2014-2020.


За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg