Изключително важно е да знаем каква е категорията труд, която полагаме.

Това е обвързано както с размера на възрастта ни за придобиване право на пенсия, така и с други права, които законът предвижда спрямо това кой коя категория труд работи.

Ето и как се определя категорията за всяка една професия:

Категорията на положения след 31.12.1999 г. труд се определя въз основа на Наредбата за категоризиране на труда при пенсиониране (НКТП). С Инструкция № 13 от 31.10.2000 г. за прилагане на НКТП се определя обхвата на наредбата и изискванията за категоризиране на труда на работещите в различните дейности, производства, работни места и професии.

Предлагат лев на час за нощен труд

Работодателите са задължени при изготвяне на документи за осигурителен стаж да вписват съответната точка от НКТП, по която предлагат да се зачете осигурителният стаж на лицата. За аргументиране на предложението в документите се вписват обстоятелствата, при които е полаган труда и са от значение за правилното определяне на неговата категория.

Конкретната преценка за категорията труд, от която следва да бъде зачетен осигурителния стаж, се извършва от съответното териториално поделение на Националния осигурителен институт въз основа на оригинални документи за осигурителен (трудов) стаж – обр. УП-3, трудови договори и допълнителни споразумения към тях, заповеди за назначаване, трудова книжка, от която да е видна конкретната длъжност, на която е било назначено лицето, предприятието, в което е работило и др.

istock
istock

За ориентация за разликите и информация за подробното описание в закона на отделните професии, можем да вземем за пример често срещан в практиката въпрос относно коя категория труд са шофьорите на товарни автомобили, където има интересни особености.

Възможен ли е втори трудов договор в неплатен отпуск

По Националната класификация на професиите и длъжностите (НКПД) от 2011 г. с код 8332 2006 е длъжността „Шофьор, товарен автомобил (международни превози)“, а длъжността „Шофьор, тежкотоварен автомобил – 12 и повече тона“ е с код 8332 2005.

Трудът на шофьорите на товарни автомобили с товароподемност 12 и повече тона се зачита от втора категория, съгласно закона е пояснено, че по тази точка се категоризира труда на шофьорите на товарни автомобили с техническа възможност за превоз на товари (товароносимост) с маса 12 и повече тона, независимо от конструкцията на автомобила, пригодена съобразно начина за използване и вида на пренасяния товар: цистерни; автокранове; бетонови разтвори; превоз на цимент, брашно, прахообразни материали; сондажна апаратура; автостълби; автолаборатории; автоработилници и др. Шофьорите на влекачи на ремаркета и полуремаркета с обща сборна товароподемност 12 и повече тона. Техническата характеристика на автомобилите е определена в техническата документация от производителя.

Справка:

чл. 2, т. 25 от Наредбата за категоризиране на труда при пенсиониране (НКТП)

чл. 3 от Инструкция № 13 за прилагане на НКТП

С чл. 9, ал. 34 от Инструкция № 13 за прилагане на НКТП

За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg