Самотни старци над 75 г. без доходи ще получават 207,90 лв. от 1 юни тази година. При същите условия за хората над 65 г. достъпът до помощи е 176,40 лв. 83,16 лв. ще получават тези, които са в съжителство или семейство и за всеки от съпрузите.

С въвеждането на линията на бедност от 504 лв. като основа за определяне на помощите ще се разшири кръгът на хората, които ще ги получават и ще се увеличи размерът им.

Той пък ще се актуализира всяка година заедно с линията на бедност. Помощи получават хора с увреждания, деца, възрастни и техните семейства. Очаква се техният брой да нарасне от 63 хиляди през 2022 г. до 115 хиляди през 2025 година, съобщиха за „Телеграф“ от Министерството на труда и социалната политика.

Доход

Основата за определяне на диференцирания минимален доход (ДМД) досега беше гарантираният минимален доход (ГМД) от 75 лв. Сега ГМД ще е 25% от линията на бедност, тоест 126 лв.

Вдигат помощите за 670 000 души с трайни увреждания

ЕК очаква към 2024 г. месечните социални помощи да не са по-ниски от 30% от линията на бедност. Изискването е залегнало и в Плана за възстановяване и устойчивост като препоръка от Брюксел. Диференцираният минимален доход (ДМД) се определя в зависимост от броя членове на семейството и броя лица, живеещи в едно жилище. Той е свързан и с възрастта, семейното положение, здравословно и имуществено състояние на заинтересованите лица. 

istock
istock


База

Месечните помощи за хора с увреждания зависят от процента на инвалидност. За тези с 50% базата, върху която ще се изчислява помощта, е 126 лв. За 70% и над 70%  прагът е 157,50 лв.  Сираците до 16 г., а ако учат, до завършване на средно образование, но не повече от 20 г. от 82,50 лв. става 126 лв. Ако детето е настанено в семейство на близки и роднини или в приемно семейство, помощта също е 126 лв.

По-малко ще получат децата от 4 до 16 г., които учат, но е допуснато да направят 5 или повече неизвинени отсъствия за съответния месец или повече от 3 дни без уважителни причини от предучилищно образование. Месечната помощ за тях пак ще е по-висока спрямо миналата година, когато прагът е 24,75 лв., но е значително по-ниска от тази на редовно посещаващите училище или градина, защото е 37,80 лв. Помощта за деца до навършването на 16 г., които не учат, се смята върху 25,20 лв.  Тези, които нямат имунизации и профилактични прегледи или ако не е избран личен лекар, сумата също е 37,80 лв. 

Как ще се вдигнат социалните помощи

За дете с трайно увреждане месечната помощ ще е 126 лв. от юни, досегашната сума беше 82,50 лв. Самотните родители на дете до 3 г. ще вземат 151,20 лв., което е с 50 лв. повече. След това, ако учи, до навършване на 16 г. ще получава 126 лв. Родител, отглеждащ дете до 18 г., което не учи, месечно ще взема 25,20 лв. Ако все пак ходи на училище, но има 5 неизвинени отсъствия, месечната помощ е 37,80 лв. За бременните жени, 45 дни преди раждането и родител, отглеждащ дете до 3 г. - 126 лв. е базата на диференцирания минимален доход.

istock
istock


Примери

Ако през 2022 г. едно лице над 65 години живее само и границата за достъп е била 115,50 лв., то след 1 юни 2023 г. тази граница ще бъде вече 176,40 лв. Ако няма право и на социална пенсия за старост, това ще е и размерът на месечната помощ, при липса на друг доход, обясняват от МТСП. Когато за човек с увреждане 70 и над 70 на сто границата за достъп е била 103,50 лв., от юни ще бъде вече 157,50 лв., което ще е размерът на месечната помощ.

Икономист: Помощите трябва да са само за нуждаещите се

Границата за получаване на помощ за сирак до 16 г., при положение че учи до завършване на 12 клас, но не повече от 20-годишна възраст, досега беше гарантираният минимален доход от 75 лв. сега тази граница ще бъде 114,66 лв. и това ще е размерът на социалната помощ. Ако през миналата година за дете с трайно увреждане, до 18-годишна възраст, границата за достъп е била 82,50 лв. то след 1 юни тази граница ще бъде 126 лв. и увеличеният размер ще влезе в помощта, която семейството ще получи.

Средства

Почти тройно е увеличението на средствата, заложени в бюджета за 2025 г., с които ще се плащат увеличените социални помощи, спрямо тези във финансовата рамка за 2022 г. Парите за месечно подпомагане на уязвимите групи ще се увеличат от 37,80 лв. на 126,44 лв. след две години. 

istock
istock


По-кратко наказание за взелите пари без право

Хората, които са получили социална помощ, за която нямат право, тя им се отнема за определен период от време. Решението е да се намалят сроковете на рестрикциите в случаите, когато това е направено заради незнание или поради различни житейски ситуации. Срокът на лишаване от социални помощи за период не по-дълъг от две години, става не по-дълъг от една година, уточняват от МТСП. Намалява се и санкцията, когато безработните, получаващи социални помощи, откажат участие в програми за заетост. В тези случаи срокът на лишаване от социални помощи се намалява от 1 година на 6 месеца.

363 890 домакинства с пари за топло

300 290 семейства са получили пари за топло за зимата на стойност 300 лв., а изплатените пари са 157 216 829 лв. Домакинствата са получили и допълнителните 100 лв., които бяха отпуснати с постановление на Министерския съвет. 6,5 млн. лева бяха отпуснати със същото министерско постановление средства за отопление взеха още 16 268 домакинства, чиито доходи бяха на границата и с малко не се включваха в норматива. С още едно второ постановление още 47 332 семейства си осигуриха топло, като за целта държавата отдели малко под 14,2 млн. лева. Общо 207 952 629 лв. за 363 890 домакинства.

За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg