Какви са правата ни, ако изгубим трудовата си книжка? Има ли институция, която може да ни съдейства да възстановим информацията в нея и каква е процедурата за това, отговаря Тодор Капитанов - създателят на www.mywork.bg - автоматизирана безплатна платформа за трудовоправни консултации и съвети в помощ на всички работещи граждани в България.

Според Наредбата за трудовата книжка и трудовия стаж, когато трудовата книжка бъде изгубена или унищожена, Инспекцията по труда издава нова въз основа на писмено заявление на работника или служителя, в което се посочва, че трудовата книжка е изгубена, кой я е изгубил и данни за работодателите, при които е работил.

Ще въведат ли електронна трудова книжка

Когато трудовата книжка бъде изгубена или унищожена от работника или служителя, в новата трудова книжка Инспекцията по труда вписва данни за трудовия стаж въз основа на представените от него удостоверения по образец, съгласно законовите изисквания или други оригинални документи, съдържащи необходимите данни.

Когато трудовата книжка бъде изгубена или унищожена по вина на работодателя, Инспекцията по труда го задължава в срок не по-дълъг от един месец да представи необходимото удостоверение за издаването на нова трудова книжка по образец съгласно закона.

istock
istock

Когато работникът или служителят е работил и при други работодатели, работодателят изисква от тях удостоверения по образец съгласно закона. Събраните удостоверения се предоставят в Инспекцията по труда по опис. Работодателите са длъжни да издават исканите удостоверения в 7-дневен срок от поискването им.

Спрямо българското законодателство трудовата книжка е основния удостоверителен документ за факти и обстоятелства, свързани с трудовата дейност на работника или служителя и има важно значение за редица негови трудови права. Трудовата книжка винаги има публично удостоверително значение. Издаването й по утвърден от държавата образец и признаването на неговото удостоверително значение придава официалния характер на този документ.

Размерът на „клас“ прослужено време след работа в чужбина

Вписванията в трудовата книжка се осъществяват от длъжностни лица, в кръга на службата им, във форма и по установен в закона ред. Трудовата книжка се съхранява от работника или служителя, който е длъжен да я представя на работодателя при поискване, както и за вписване на нови обстоятелства в нея.

Като удостоверителен документ, трудовата книжка свидетелства за фактите, отразени в нея. Тези факти са свързани с работата на работника или служителя по трудово правоотношение.

Справка:

чл. 7 от Наредбата за трудовата книжка и трудовия стаж

За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg