Както вече стана ясно, минимална работна заплата от 1 януари 2023 година се повиши в размер на 780 лева.

Разбира се от този скок на минималното заплащане недоволни останаха точно работещите на минимална ставка, защото в числово изражение трудовото им възнаграждение се променя със 70 лева на база предходните 710 лв.

Ако се задълбочим допълнително в числата, ще открием, че ако разделим това увеличение на броя на дните на месеците, то сметките показват, че реалното увеличение на възнаграждението е 2.25 лв. на ден.

710 лв. остава минималният праг за осигуряване на земеделци и самоосигуряващи се


Всички знаем за увеличението на цените при по-голямата част от стоките и услугите, които ежедневно потребяваме, като е повече от ясно, че увеличение на дневна база от 2.25 лв. е крайно недостатъчно за посрещане на нуждите ни. Ето защо очакванията на хората са за много по-сериозно увеличение, което да подкрепи техните доходи точно в момент, в който 20-те основни стоки и услуги в потребителската кошница, са поскъпнали с 50%, а някои от тях дори и с над 100 процента.

istock
istock

В България все по-популярно е работещите да се интересуват от това какъв размер ще бъде заплащането им, ако то се изчислява не на месечна основа, а за час отработено време.

Причините за това са много, но имайки предвид възможностите на пазара на труда и възможността на много от работещите да полагат труд на повече от едно място, то основната причина е, че при първоначално уговаряне на работна заплата работникът или служителят иска да си направи сметка на кое работно място да отдели повече от своето време и в каква посока да развива и надгражда своите умения.

Защо жените са по-нископлатени от мъжете


В какъв размер е трудовото възнаграждение с новата минимална работна заплата от 1 януари 2023 година, разяснява д-р Тодор Капитанов, експерт по трудово право.

Минималната работна заплата е най-ниското трудово възнаграждение за отработено време или за извършена работа. Тя се определя за час и за месец. Министерският съвет е органът, чиято отговорност е определянето на минимална работна заплата за България. Обикновено минималната работна заплата се определя на годишна база, чрез издаване на постановление на Министерски съвет.

istock
istock

При определянето на минималната работна заплата за България се отчитат: потребностите на трудещите се и на техните семейства; стойността на живота и измененията в него; общото равнище на работната заплата в страната; системата на социално подпомагане; равнището на живот на различните социални групи; икономическите фактори, включително изискванията за икономическото развитие на България, равнището на производителността на труда и поддържането на целесъобразно равнище на заетостта.

Адекватно ли е увеличението на минималната заплата

Определената от Министерския съвет минимална месечна работна заплата за България се гарантира на работниците и служителите при добросъвестно изпълнение на задълженията им и не зависи от постигнатите резултати и платежоспособността на работодателя. В много случаи МРЗ се ползва като основа за определяне на минималните размери на социалните и осигурителните плащания.

Така на практика, когато за определена длъжност не е уговорен минимален осигурителен доход, за такъв се взема минималната работна заплата. От 1 януари 2023 г. размерът на минималната месечна работна заплата за страната е 780 лева, а минималната часова работна заплата е 4,72 лева при нормална продължителност на работното време от 8 часа дневно, при 5-дневна работна седмица.

За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg