Парламентарната комисия по труда, социалната и демографската политика ще разгледа на първо четене предложенията на служебното правителство за актуализация на пенсиите.

С предложените промени се гарантира, че всички около 2 млн. и 80 хиляди пенсионери ще получат увеличение на дохода си от пенсия от държавното обществено осигуряване, като средното увеличение на един пенсионер е 64 лв, пише в мотивите на законопроекта за промяна на Закона за държавното обществено осигуряване за 2021г.

Предвидена е промяна на прилаганата тежест за една година осигурителен стаж в пенсионната формула, по която ще се изчислява размерът на пенсиите, свързани с трудова дейност с началната дата след влизане в сила на закона от 1 октомври 2021 г. От началото на 2019 г. тя е 1,2 на сто. Със законопроекта се предвижда увеличаването й на 1,35 на сто, което представлява увеличение средно с 12,5 на сто на пенсиите.

Ива Митева: При преизчисляване на пенсиите всички трябва да получат увеличение

Минималната пенсия се увеличава от 300 на 340 лв. Това води до нарастване с 13,3 на сто на всички пенсии за трудова дейност, определени в минимален размер.

Увеличение ще получат и пенсионерите, които към момента получават пенсия над минималния размер за съответния вид, но след преизчислението с по-голямата "тежест" на една година осигурителен стаж ще останат под новия минимален размер. В резултат от предложената промяна, със същия процент ще се повишат минималните размери и на останалите пенсии за трудова дейност, които се определят в процент от пенсията за осигурителен стаж и възраст.

istock
istock

Максималният размер на получаваните една или повече пенсии без добавките към тях се повишава от 1440 лв. на 1500 лв. Тази промяна ще осигури възможност да се повишат размерите на пенсиите както на пенсионерите с действителен размер на пенсията над 1440 лв., така и на пенсионерите, които в момента получават под 1440 лв., но след преизчислението с по-голямата тежест на година стаж, размерът на пенсията им ще надхвърли 1440 лв.

В законопроекта са предвидени и необходимите средства за повишаване размера на социалната пенсия за старост от 148,71 лв. на 170 лв. месечно от 1 октомври 2021 г. В резултат от предложената промяна ще се повишат размерите и на останалите пенсии, несвързани с трудова дейност, както и на нормативно установените добавки към пенсиите, които се определят в процент от социалната пенсия за старост.

Нов механизъм за пенсиите влиза в сила от септември

В законопроекта са предвидени необходимите средства за изплащане на допълнителната сума към пенсиите за септември 2021 г. в размер на 50 лв. Целта е подкрепата за пенсионерите да продължи до момента, в който влязат в сила разпоредбите, на основание на които се повишават основните размери на всички пенсии - от 1 октомври 2021 г.

В Народното събрание вече са постъпили становища от синдикати, работодатели и НОИ. От тях става известно, че социалните партньори подкрепят актуализацията на пенсиите, като смятат този вариант за най-приемлив към момента. Законопроектът беше подкрепен и на заседание на НСТС.

istock
istock

Становището на НОИ е, че законопроектът, макар и да води до увеличаване на разходите с 2,4 процента, не води до влошаване на финансовото състоянието на консолидирания бюджет на Държавното обществено осигуряване, като същевременно се постига значително увеличение на дохода от пенсии /ръст от 64 лв. на човек средно за октомври, ноември и декември/ и ръст на средната пенсия от 38 лева за годината спрямо заложеното в бюджета. Увеличението на процента на година стаж гарантира по-голяма адекватност на пенсиите на пенсионерите с новотпуснати пенсии, се отбелязва още в становището на НОИ.

Финансовият ресурс, необходим за реализация на мерките, се оценява на около 133 милиона лева месечно или 399 милиона до края на годината, ако мерките влязат в сила от 1 октомври. Други 104 милиона лева са необходими за изплащане на 50-те лева към пенсиите за септември, като така общият финансов ресурс за изплащане на пенсиите през 2021 г, е 503 милиона лева.

Проф. Гечев: Много пенсионери ще получат под 50 лв. увеличение

При подготовката на промените е заложена и очакваната икономия в разходите за пенсии, която е 150 милиона лева, като тя се формира на база на допускане за по-малък брой пенсионери в сравнения със заложения при разработване на Закона за бюджета на ДОО за 2021 г. брой, което е резултат от негативните демографски тенденции през последните месеци на 2020 г.

От НОИ отчитат и намаляването на безработицата, която достигна рекордните 5 процента за месеца, както и данните за осигурените, които показват, че през юни 2021 г. броят им е бил със 116 хиляди повече в сравнение с юни 2020 г. или ръст от 4,2 на сто. Осигурителният доход през юни нарасна до 1138 лева и отчете ръст от 8,4 на сто, допълват от НОИ. В становището се отбелязва, че тези процеси дават основание да се допуска, че приходите от осигурителни вноски ще надхвърлят заложеното в бюджета на ДОО за 2021 г.

istock
istock

За КНСБ промените са наложителна мярка, от Конфедерацията са удовлетворени от избрания подход за увеличаване на тежестта на година осигурителен стаж, тъй като синдикатът от години настоява за такъв подход. КНСБ обаче прави една забележка - синдикатът счита, че с коефициент 1,35 трябва да се оценяват само ефективните години осигурителен стаж, а не общият брой години. Това е валидно за случаите, когато в общия стаж има години на т.н превърнат стаж, т.е стаж, който в зависимост от категорията труд е бил увеличен 3 пъти, 1.67 пъти или 1,25 пъти.

Според КНСБ разликите до годините общ стаж след превръщането им трябва да се оценяват със сегашния коефициент 1.2 , защото в противен случай ще се получи така че хора с по-малък брой години ефективен стаж ще получат доста по-високо увеличение на пенсиите.

Колко е вдовишката добавка към пенсията

От КНСБ смятат, че хората с превърнат осигурителен стаж няма да бъдат ощетени, тъй като общият им стаж вече е бил оценен при първоначалното отпускане на пенсията и при промяна на тежестта на стажа от 1,1 на 1,2. Според синдиката не е и без значение фактът, че прилагането на високия коефициент на стажа към общия стаж на хората, които са с превърнат такъв, е една от причините за удвояване на броя на хората над максималния размер на пенсията от 17 000 на 36 000 души.

КНСБ предлага и да се обсъди вариант за минимална пенсия от 370 лева, с един лев над действащата линия за бедност, защото според синдиката предлаганият от служебното правителство подход за допълване на дохода до линията на бедност през социалното подпомагане може и да не се разбере на този етап от някои пенсионери.

istock
istock

Разработването на общ механизъм за гарантирано ниво на доходите да остане за 2022 година, предлагат още от КНСБ. Исканията на синдиката за максималната пенсия са тя да стане поне 1630 лева, защото според синдиката по-малкото увеличение на тавана на пенсиите няма да се приеме и не е полезно за доверието в системата. Затова от КНСБ искат тя да нарасне поне с процента на увеличение на минималната пенсия. КНСБ иска да се премахне влиянието на превърнатия стаж за генериране на нови пенсии над максималния размер.

АИКБ е на позиция, че това е най-приемливият за момента начин за актуализация на пенсиите при дефицит на време и съгласие в обществото за друго решение.

Без добавка към пенсиите през ноември, ако не се актуализира бюджетът

БТПП категорично не подкрепя продължаващата тежест за бизнеса да плаща първите три дни болнични и припомня, че мярката беше въведена като временна през 2010 г., а продължава вече 11 години. От палатата предлагат на първо време да бъде въведен старият режим, при който работодателите плащат само първия ден, а по-късно "това неадекватно задължение" да отпадне.

istock
istock

БСК подкрепя избрания подход за увеличение на пенсиите, доколкото се увеличава ролята на приноса на хората към осигурителната система и предлага по-плавно увеличаване на коефициента на всяка година стаж до 1.30 през 2023 г., като така според Камарата ще се осигури предвидимост и няма да се окаже прекомерен натиск на бюджета. От БСК искат максималната пенсия да стане 1660 леваподкрепят запазването на тавана на максималния осигурителен доход на 3000 лева.

С предложените изменения в ДОО за първи път се прилага комплексен подход между принципите и правилата на пенсионносигурителната система и тези на социалното подпомагане, заявяват от Съюза за стопанска инициатива. От ССИ отчитат и положителния ефект върху потреблението, който ще се постигне с промените.

Социалната комисия ще разгледа на първо четене и предложените промени в държавния бюджет.

За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg