Когато става въпрос за неплатена отпуска, без значение от вида и причината за ползване, винаги дебело следва да се подчертава, че съгласно закона ползването на неплатен отпуск става само и единствено по писмено искане на работника или служителя.

Всички граждани следва да бъдат добре запознати с това, защото самото неразбиране на тази подробност е причината да бъдат извършвани маса нарушения и злоупотреби с тях.

В началото на пандемията през 2020 година в България една от най-разпространените практики бе работниците от предприятия, в които имаше регистрирани случаи на заболели, работниците и служителите да бъдат „пуснати“ в неплатен отпуск. Практиката за случването на подобни случаи е следната – всеки работещ е индивидуално привикван за да подпише набор от документация, сред която е и заявлението за неплатен отпуск. Работникът бива подведен, че разписва заявление за ползване на платена отпуска, която е дефинирана под формата цитирана разпоредба в закона, която реално нищо не говори на работещия. Той се доверява сляпо на това, което му казват, без да провери подробности, след което разписва. Едва когато получи възнаграждението си обаче, работещия разбира, че има нещо нередно и започва да търси информация.

Ползване на неплатен отпуск за отглеждане на дете от държавен служител


След като разбере, че по някакъв начин е бил подведен или пък не са му били изяснени подробностите, работещият започва да търси справедливост чрез различни институции и експерти. Работата обаче по закон е такава, че при проверката на документацията в самата фирма има ясна следа, че човекът се е подписал върху документ, чрез който иска ползване на неплатена отпуска. Това означава, че реално няма закононарушение. Единственото, което остава е горчивината в работещия от закона в България, от приложението му и контрола от институциите.
 

istock
istock

Всяко заявление към работодателя има своите специфики, дори когато става въпрос за искане за ползване на неплатен отпуск за отглеждане на дете до 8-годишна възраст.

Как родителят/осиновителят може да поиска от работодателя да използва неплатен отпуск за отглеждане на дете до 8-годишна възраст? Може ли работодателят да не разреши ползването на отпуска? На тези и други въпроси, отговаря Тодор Капитанов.

Зачита ли се за трудов стаж периодът на неплатен отпуск за отглеждане на дете 

Често родителите на малки деца изпадат в патова ситуация след изтичането на отпуска за отглеждане на дете до 2 години. В част от случаите детето не е прието в детско заведение и няма кой да го гледа. А дори прието в ясла/градина, детето е възможно да боледува толкова често, че за семейството да е икономически невъзможно да покрива възнаграждението на детегледачка, която да се грижи за болното дете през по-голямата част на месеца.

Във всички тези случаи решение може да бъде вземането на отпуск за отглеждане на дете до 8-годишна възраст.

От неплатен отпуск за отглеждане на дете до 8-годишна възраст може да се възползват: майката; бащата; осиновителката; осиновителят; настойникът на детето, в случай че двамата родители на детето са починали; бабата/дядото на детето със съгласие на настойника, в случай че двамата родители на детето са починали.

istock
istock

Условията, на които трябва да отговарят родителите/осиновителите, за да могат да използват този отпуск са следните:

- да е използван вече платеният отпуск за отглеждане на дете до навършване на 2-годишната му възраст или платеният отпуск при осиновяване на дете до 5-годишна възраст;
-  родителят, който иска да ползва неплатен отпуск за отглеждане на дете, да работи по трудово правоотношение;
- детето да не е настанено в заведение на пълна държавна издръжка;
- родителят, който иска да ползва неплатен отпуск за отглеждане на дете, да подаде писмено заявление до работодателя.

МЗ: Родителите имат право на болничен, ако децата им са под карантина 


Отпускът за отглеждане на дете до 8-годишна възраст се ползва въз основа на писмено заявление за всеки отделен случай, подадено от майката или бащата (осиновителката или осиновителя) най-малко 10 работни дни преди датата, от която желае да ползва отпуска. В писменото заявление е необходимо родителят/осиновителят да декларира, че детето не е настанено в заведение на пълна държавна издръжка.

Също така в заявлението родителят посочва в календарни дни колко отпуск желае да използва. Когато неплатеният отпуск за отглеждане на дете до 8-годишна възраст се ползва за първи път, в заявлението се декларира, че такъв отпуск не е ползван от никое от лицата, които имат право на него.

istock
istock

Работодателят е задължен да осигури отпуска от деня, посочен в заявлението. Ако лицето няма право на този отпуск, работодателят незабавно го уведомява писмено за това.

Не е проблем детето да е записано или вече да посещава ясла или детска градина. Пречка да се ползва отпуска е налице, в случай че детето е настанено в заведение на пълна държавна издръжка – това са специализирани заведения, в които на децата се осигуряват жилище, храна и облекло за сметка на държавния и общинските бюджети, без да се заплаща такса.

Детските ясли и градини не са на пълна държавна издръжка – родителите заплащат такси за посещението на децата в ясла/градина. Следователно родител може да използва неплатен отпуск за отглеждане на дете до 8-годишна възраст, дори когато то вече посещава ясла/градина.

Справка:
чл. 167а от Кодекса на труда

За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg