Осигурените лица за общо заболяване и майчинство имат право на парично обезщетение за бременност и раждане вместо трудово възнаграждение, ако имат 12 месеца осигурителен стаж като осигурени за този риск. Чест въпрос в практиката е какво следва, ако майката реши да прекъсне отпуската си за бременност и раждане и се върне на работа след първата година. Дали се полага по закон някакво обезщетение, в какъв срок и размер, отговаря Тодор Капитанов.

Дневното парично обезщетение при бременност и раждане се определя в размер на 90 на сто от среднодневното брутно трудово възнаграждение или среднодневния осигурителен доход, върху който са внесени или дължими осигурителни вноски, а за самоосигуряващите се лица - внесени осигурителни вноски за общо заболяване и майчинство за периода от 24 календарни месеца, предхождащи месеца на настъпване на временната неработоспособност поради бременност и раждане.

Обезщетение при раждане от майка – студентка

Дневното парично обезщетение не може да бъде по-голямо от среднодневното нетно възнаграждение за периода, от който е изчислено обезщетението, и по-малко от минималната дневна работна заплата, установена за страната

istock
istock

При придобиване право на парично обезщетение при бременност и раждане или за гледане на дете през периода на изплащане на парично обезщетение за бременност и раждане или за отглеждане на дете до 2-годишна възраст обезщетението е в размера, посочен по-горе (90 на сто) за предходното дете, ако това е по-благоприятно за лицето. 

Когато лицето е осигурено на повече от едно основание, общият размер на дневното парично обезщетение не може да бъде по-малък от минималната дневна работна заплата, установена за страната.

Майката, която отговаря на условията, получава парично обезщетение в размер на 50 на сто от обезщетението за бременност и раждане, когато:

Счита ли се за трудов стаж отпускът по майчинство


след изтичането на периодите след раждането, които се разрешават с актове на здравните органи, не ползва отпуск за бременност и раждане или лицето, което ползва такъв отпуск, прекъсне неговото ползване;
- след изтичането на периодите след раждането, които се разрешават с актове на здравните органи, самоосигуряващото се лице започне да упражнява трудова дейност, за която се осигурява за общо заболяване и майчинство.

istock
istock

Тоест, когато след изтичане на периодите след раждането, които се разрешават с актове на здравните органи, не се ползва отпускът за бременност и раждане или лицето, което ползва такъв, прекъсне неговото ползване, майката има право да получава парично обезщетение в размер на 50 на сто от обезщетението за бременност и раждане.

Зачита ли се за трудов стаж периодът на неплатен отпуск за отглеждане на дете


Неползване/прекъсване ползването на отпуска за бременност и раждане е налице, когато майката се върне на работа или ползва друг вид законоустановен отпуск (платен годишен отпуск, неплатен отпуск до 30 работни дни през една календарна година, платен и неплатен отпуск за временна неработоспособност поради общо заболяване, включително и за гледане на болен член от семейството).

Възможно е вследствие недекларирането на промяна в обстоятелствата или късното им деклариране, майката да получи едновременно и двете обезщетения. Тогава неправомерно изплатеното обезщетение се възстановява. В случая възстановяването следва да се извърши от осигурителя.

Справка:
чл. 48а от Кодекса за социално осигуряване
чл. 49 от Кодекса за социално осигуряване
чл. 50а, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване

За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg