През 2022 г. на годишна база се увеличават както броят на осигурените българи във фондовете за допълнително пенсионно осигуряване, така и брутните постъпления от осигурителни вноски на годишна база, сочи справка в Националния статистически институт (НСИ).

Общият брой на осигурените в пенсионните фондове за допълнително пенсионно осигуряване към 31 декември 2022 г. е 4 920 995, а брутните постъпления от осигурителни вноски - 2 233 млн. лева, показват предварителни данни на НСИ, публикувани днес. Справка в НСИ показва, че осигурените в такива фондове към 31 декември 2021 г. са били 4 849 242, а брутните постъпления от осигурителни вноски - 2 042 млн. лева.

Правят анализ на пенсионната система

През 2022 г. дейност са развивали 10 пенсионноосигурителни дружества с балансова стойност на активите към края на годината от 543 млн. лева. Приходите от дейността на тези дружества достигат 296 млн. лв., а реализираната печалба е в размер на 69 млн. лева.

Справка в НСИ показва, че през 2021 г. дейност са развивали също толкова дружества, а балансовата стойност на активите им е била 538 млн. лева. Приходите от дейността на тези дружества предходната година са били 332 млн. лв., а печалбата - 73 млн. лева. 

istock
istock

В НСИ отчет за дейността си са представили 31 лицензирани фонда за допълнително пенсионно осигуряване, от които 20 по задължителното пенсионно осигуряване (10 универсални и 10 професионални) и 11 доброволни, както и 19 фонда за извършване на плащания, от които 9 фондове за разсрочени плащания и 10 фондове за изплащане на пожизнени пенсии. Балансовата стойност на активите на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване към 31 декември 2022 г. е 19 291 млн. лв., а инвестициите достигат 17 321 млн. лева. Балансовата стойност на активите на фондовете за извършване на плащания към 31 декември 2022 г. е 69 млн. лв., а инвестициите са в размер на 28 млн. лева.

Каква втора пенсия вече получават пенсионери

През 2021 г. в НСИ отчет за дейността си са представили по-малко лицензирани фондове - 28. Балансовата стойност на активите на пенсионните фондове за допълнително пенсионно осигуряване към 31 декември 2021 г. е била 19 618 млн. лв., а инвестициите са достигнали 17 745 млн. лева. Балансовата стойност на активите на фондовете за извършване на плащания към 31 декември 2021 г. е била 13 млн. лв., а инвестициите са били в размер на 3 млн. лева.

За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg