В началото на месец февруари тази година беше обнародван приетият от 48-то Народно събрание Закон за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения.

С този закон се уреждат условията, редът и мерките за защита на лицата в публичния и в частния сектор, които подават сигнали или публично оповестяват информация за нарушения на българското законодателство или на актове на Европейския съюз, които застрашават или увреждат обществения интерес и правото на Европейския съюз, както и редът и условията за подаване и разглеждане на такива сигнали или публично оповестена информация.

КЗК насърчава даването на информация за тайни картели на търговците

Приемането на такъв закон бе необходим и с оглед съобразяване с правото на Европейския съюз за въвеждането в националното законодателство на изискванията на европейското законодателство. Какви са основните права на гражданите съобразно този нов закон и как може да се прилагат, отговаря д-р Тодор Капитанов, експерт по трудово право.

Законът има за цел да осигури защитата на лицата в публичния и в частния сектор, които подават сигнали или публично оповестяват информация за нарушения на българското законодателство или на актове на Европейския съюз, станала им известна при или по повод изпълнение на трудовите или служебните им задължения или в друг работен контекст.

istock
istock

Важно е да се отбележи, че в закона се намират отговори на редица основополагащи и ключови въпроси като например началния момент, от който сигнализиращото лице може да се ползва със защита, каналите (формите) за подаване на сигнали, забраната за ответни действия от другата страна и други ключови формулировки.

Защитата по закона се прилага по отношение на сигнали или публично оповестяване на информация за нарушения на българското законодателство или на посочените в приложението към закона актове на Европейския съюз в областта на обществените поръчки, финансовите услуги, продукти и пазари и предотвратяването на изпирането на пари и финансирането на тероризма, безопасността на транспорта, опазването на околната среда, общественото здраве, защитата на потребителите, защитата на неприкосновеността на личния живот и личните данни, сигурността на мрежите и информационните системи и други, които са детайлно описани в нормативния акт.

Защита на работещите, които подават сигнали

Законът се прилага и по отношение на сигнали или публично оповестяване на информация за нарушения на българското законодателство в областта на правилата за заплащане на дължими публични държавни и общински вземания, трудовото законодателство и законодателството, свързано с изпълнението на държавна служба.

Подаването на сигнал по закона е установено като лично право на работника или служителя и не може да бъде прехвърлено.

С оглед възможността за бързо предотвратяване на нарушение или отстраняване на последиците от такова нарушение сигналът следва да се подава приоритетно чрез канал за вътрешно подаване на сигнали.

В случай че има основателно предположение, че за сигнализиращото лице съществува риск от ответни, дискриминиращи го действия, както и че няма да бъдат предприети ефективни мерки за проверка на сигнала, сигналът може да бъде подаден чрез канал за външно подаване.

С оглед високия обществен интерес от предотвратяване на нарушения на българското законодателство и на актове на Европейския съюз се насърчава публичното оповестяване на информация за такива нарушения. Лицата, публично оповестяващи такава информация, освен със закрилата по този закон се ползват и с установената в Конституцията закрила на свободно разпространяване на информация.

Справка:

Чл. Закон за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения

За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg