Равнището на регистрираната безработица в страната продължи да се понижава и през юли достигна рекордните за месеца 5 процента, сочат данните от административната статистика на Агенцията по заетостта. Това съобщиха от пресцентъра на Агенцията.

Снижението спрямо предходния месец е с 0.2 на сто, а спадът на годишна база е с 2.9 процентни пункта - от 7.9 на сто през юли 2020 г. до 5 на сто през юли 2021 г. В сравнение с края на юли 2019 г. - година, като цяло рекордна по ръст на заетостта, равнището на безработица също се понижава с цели 0.3 пункта.

Имат ли право работилите в чужбина на обезщетение за безработица у нас

Регистрираните безработни през месеца са 165 134, което е с 5582 по-малко от юни и с 93 419, или с 36.1 на сто, по-малко в сравнение с година по-рано. В бюрата по труда през юли са се регистрирали нови 20 451 безработни, като намалението е с 90 души спрямо предходния месец, а спрямо юли 2020 г. се наблюдава спад от 7613 души. Други 662 души от групите на търсещите работа заети, учащи и пенсионери също са се регистрирали в Агенцията по заетостта през месеца.

През юли 17 856 безработни са започнали работа. Данните от административната статистика на Агенцията по заетостта отчитат намаление на броя им с 8234 спрямо юни и намаление от 9567 спрямо същия месец на предходната година. Други 474 от групите на пенсионерите, учащите и заетите също са намерили своето ново работно място чрез бюрата по труда.

istock
istock

Общо 75.2 на сто от започналите работа през юли са устроени в реалната икономика, като от тях най-много са наети в сектора на преработващата промишленост - 22,5 на сто, следвани от търговията с 14,8 на сто, хотелиерството и ресторантьорството с 13,3 на сто, държавното управление - 6,5 на сто, строителството - 5,7 на сто, селското, горското и рибното стопанство -4,6 на сто, хуманното здравеопазване и социалната работа с 3,8 на сто, административните и спомагателните дейности - с 3.7 на сто, транспорта - с 2,9 на сто др.

Мярката 60/40 ще продължи да се изпълнява до края на годината

Общо 4423 безработни от рисковите групи са били назначени на субсидирани работни места през месеца - 530 по програми и мерки за заетост, и 3893 - по схеми на Оперативната програма "Развитие на човешките ресурси" (ОП РЧР). Схемата "Заетост за теб" по ОП РЧР, която стартира през юли 2020 г. като антикризисна мярка, е осигурила работа на повече от 32 000 безработни, като само през юли са сключени трудови договори с нови 1864 безработни.

Продължава изплащането на средства по антикризисната мярка за краткосрочна подкрепа на заетостта - добре познатата вече 60/40. Така чрез нея през месеца повече от 79 000 заети получиха своите финансови компенсации от държавата. Мярката "Запази ме", финансирана по ОП РЧР и финансовия механизъм React-EU, за подпомагане на заетите в принудителен неплатен отпуск, наложен от спирането на редица икономически дейности с цел овладяване на пандемията от COVID-19, осигури до края на юли средства на близо 58 000 заети.

istock
istock

Заявените работни места на първичния пазар на труда през юли са 15 700, или с 3928 (20 на сто) по-малко от предходния месец и с 649 (4 на сто) по-малко спрямо същия месец на 2020 г. Най-голям дял свободни работни места в реалната икономика са заявени в преработващата промишленост (30.8 на сто), следват хотелиерството и ресторантьорството (12.1 на сто), търговията, ремонтът на автомобили и мотоциклети (10.9 на сто), образование (9.2 на сто), административните и спомагателните дейности (8.5 на сто) и държавното управление (6.8 на сто).

Безработните се увеличават

Най-търсените професии през месеца са: машинни оператори на стационарни машини и съоръжения; персонал, зает в сферата на персоналните услуги; работници в добивната и преработващата промишленост, строителство и транспорт; преподаватели; продавачи; персонал, полагащ грижи за хората; квалифицирани работници по производство на храни, облекло, дървени изделия и сродни; работници по събиране на отпадъци и сродни на тях; чистачи и помощници; водачи на МПС и подвижни съоръжения и др.

За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg