Сумираното изчисляване и отчитане на работното време (СИРВ) е специфична организация на работното време и произтичащо от нея негово изчисляване/отчитане.

Те позволяват на работодател да се отклони, да излезе извън рамките на нормалната продължителност на работно време (дневно и/или седмично), договорено в трудовия договор и свързаното с тях нормално, подневно негово изчисляване/отчитане. Какви са ефектите върху работниците и служителите от този режим на отчитане на работното време, разяснява д-р Тодор Капитанов, експерт в сферата на трудовото право.

Това означава законова възможност да се надвиши нормалната продължителност на работното време в две посоки. Първо, когато работното ни време е до 8 часа, при петдневна работна седмица, а при условията на сумирано изчисляване на работното време то става до 12 часа. Това означава законова възможност да се работи с 4 часа повече на дневна база.

Доходите от заетост в ЕС доближават нивата отпреди пандемията


Втората посока е, че закона един път установява, че седмичното работно време е до 40 часа седмично, а при условията на сумирано изчисляване на работно време то е увеличено на 56 часа. Това пък от своя страна означава, че законът дава възможност да се работи 16 часа повече на седмична база.

istock
istock

Сумирано изчисляване на работното време се въвежда със заповед на работодателя. В нея се посочват начало на периода на сумиране, продължителност на периода, списък на длъжностите, за които се въвежда сумирането на времето, длъжностни лица, ангажирани с изготвянето и обработването на графиците. Едновременно с въвеждането на сумирано изчисляване на работното време работодателят утвърждава поименни графици за работа през определения период за сумиране на времето.

Уведомяване на работодател при сключване на граждански договор

Утвърдените графици могат да бъдат променяни в периода на сумиране с оглед на конкретните обективни обстоятелства и при спазването на изискванията за работа при условията на сумирано изчисляване на работното време, определени в Кодекса на труда или друг нормативен акт. Тъй като въвеждането на сумирано изчисляване на работното време е право на работодателя, не съществува изискване да се сключват допълнителни споразумения с работниците и служителите за промяна на трудовото им правоотношение.

Какъв обаче е проблемът? Всъщност, при режимът на сумирано изчисляване на работното време, става дума основно и най-вече за промяна на продължителността на работното време – дневна и седмична. Подневната продължителност би следвало да е нормална, а произтичащата от СИРВ, да е в извънредна ситуации, при определени условия.

istock
istock

Години наред, до въвеждането на правилата в Наредба за работното време, почивките и отпуските, чрез сумираното изчисляване на работното време се заобикаляха нормите за извънреден труд. Чрез този режим на отчитане на работно време се пести наемането на нови работници и служители, за сметка на натоварване с работно време на работещите в предприятието. Нещо повече, в условията на липса на работна ръка то и извънредния труд остават единствена възможност за поддържане на работните процеси. Всичко това обаче е за сметка на здравето и интересите на работниците и служителите и семействата им.

Заплащане при работа на 12-часови смени

В някои производства, например със сезонен характер, продължителното използване на СИРВ, пречи на нормалния живот на семействата на работниците и на самите работници, на които се отнема голяма част от свободното им време, предназначено, за семейни, културни и други занимания отразяващи интересите и нуждите на съвременната личност. Не на последно място поддържането на този режим от страна на държавата, в интерес на бизнеса, е фактическа демонстрация за това чии интереси доминират при правните регулации на труда.

Справка:

чл.136, чл. 142 от Кодекса на труда

За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg