От 193 792 работници и специалисти с умения и знания в различни професионални направления ще има нужда българският бизнес през следващите 12 месеца.

Това показват резултатите от приключилото второ (есенно) за 2021 г. национално представително анкетно проучване сред активните работодатели в България за потребностите им от работна сила в краткосрочен план, съобщиха от пресцентъра на Агенцията по заетостта.

Изследването се провежда съвместно от Агенцията по заетостта и Комисиите по заетост към Областните съвети за развитие в 28-те области в
страната.

За кои професии се очаква недостиг догодина

Анкетното проучване има за цел да събере и анализира актуална информация относно професиите, компетенциите, знанията и уменията на търсените от работодателите кадри. Събираната информация се отнася за търсенето на работна сила, както през предстоящите 12 месеца, така и за следващите три-пет години. От 2020 г. в анкетната карта са включени и въпроси, касаещи влиянието на COVID-19 върху търсения персонал.

istock
istock

В есенното проучване са се включили 4325 работодатели при близо 395 хиляди активни предприятия по данни на Националния статистически институт. По икономическа дейност най-много са участвалите работодатели от сектор "Търговия, транспорт, хотелиерство и ресторантьорство" - 37 процента, следвани от секторите "Индустрия" и "Държавно управление, образование, хуманитарно здравеопазване" - с по 14,6 процента. Най-голям е делът на фирмите в големите индустриални центрове - София-град, Пловдив, Варна, Бургас, а най-малък - в областите Видин, Силистра, Търговище и Разград.

Според резултатите от проучването 46 924 работодатели имат намерение да наемат нов персонал през следващите 12 месеца. В сравнение с допитването от година по-рано - през септември 2020 г., техният брой се е свил с 14,5 процента.

През следващите 12 месеца работодателите ще имат нужда от 108 487 специалисти с квалификация, като най-търсени ще са шивачите, машинните оператори, строителите, работниците в хранително-вкусовата промишленост, операторите в производството на облекло, заварчиците, работниците в озеленяването, оперативните счетоводители.

[img wide]48490569[/img

От други 43 710 специалисти с правоспособност или висше образование ще се нуждае българският бизнес, като най-търсените професии ще са: медицински сестри, шофьори, учители, лекари, строителни инженери, специалисти по Информационни и комуникационни технологии. В сравнение с година по-рано броят на търсените висшисти се е свил с 2,4 процента. Не се отчита промяна в най-търсените специалисти с правоспособност или висше образование. Общо 41 595 са работниците без специалност, които ще са нужни в различните сектори на икономиката през следващите 12 месеца, като се отчита нарастване на търсенето на годишна база с 8,1 процента.

КНСБ: Ще има масови съкращения на работници през зимата

Общо 72,2 на сто или 33 879 работодатели заявяват, че срещат трудности при намиране на подходящ персонал. За сравнение, техният дял е с 5.4 пункта повече от този на заявилите, че срещат трудности преди година. Най-сериозни затруднения работодателите имат при намиране на продавач-консултанти, машинни оператори, шивачи, оперативни счетоводители, строители, докато преди година тези професии са били: готвачи, отново продавач-консултанти, електротехници, заварчици, търговски представители и строители.

Основната форма на заетост през следващата една година ще е на постоянен договор и пълен работен ден, което заявяват 78,8 на сто от работодателите. Дистанционна работа и работа от вкъщи биха предложили по-малко от 700 работодатели.

istock
istock

Нова COVID-19 вълна ще повлияе отрицателно на решението да търсят нов персонал на 52,3 на сто от работодателите, които са възнамерявали да наемат такъв. 47,7 процента са тези, които заявяват, че няма да редуцират планирания брой на търсения нов персонал при поява на нова COVID -19 вълна. В случай на такава работодателите ще се откажат да разкрият 70 686 нови работни места, като близо 70 процента от тях ще са за неквалифицирани работници, а 30 процента ще са за специалисти и ръководни длъжности. С други думи, нова COVID-19 вълна би редуцирала планираното разкриване на нови работни места с 36,5 на сто, като най-засегнати биха били сектор "Създаване и разпространение на информация и творчески продукти" - с 52,8 процента редукция на новите работни места и сектор "Строителство" - с 49,2 на сто по-малко нови работни места.

БВП на един зает се увеличава

През следващите три-пет години най-търсени ще бъдат специалистите с висше образование от областите Икономика, Администрация и управление и Информатика и компютърни науки, докато търсенето на специалисти със средно образование най-често ще е по специалностите Търговия на едро и дребно, Строителство и Производствени технологии - текстил, облекло, обувки и кожи.

Най-важната компетентност, която работодателите очакват от търсения персонал, е общуване на роден език, следвана от инициативност и предприемачество, и дигитална компетентност.

istock
istock

В 11 от 28 области заявените потребности от работна сила са по-малко от регистрираните безработни, докато в останалите 17 необходимостта от специалисти и работници надвишава броя на регистрираните в бюрата по труда търсещи работа. В област Бургас потребностите от работна сила надхвърлят 2,7 пъти броя на регистрираните безработни, в София-столица нуждите са 2,3 пъти повече. В област Шумен потребностите от работна сила са едва на 35 на сто от наличните регистрирани безработни, в Ловеч нуждите са на 44 на сто от свободната работна сила.

В кои сектори търсят работници

В сравнение с резултатите от изследването преди година, общата потребност от работна сила се запазва почти непроменена, като в половината области се отчита ръст на потребностите от работна сила спрямо предходната година. Най-съществено нарастват нуждите от работници и специалисти в област Кюстендил - осем пъти. Следват областите Видин - близо шест пъти, Ямбол - четири пъти, Добрич - два пъти. На другия полюс са областите Стара Загора и Перник, където потребностите се свиват почти двойно спрямо 2020 г.

За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg