В последните няколко години, покрай ситуацията с разпространението на COVID-19, бяха извършени редица промени в законодателството в България, включително и в Кодекса на труда. Промените бяха продиктувани от редица неуредни обстоятелства, пред които пандемията постави както страната ни, така и целя свят. Едно от предизвикателствата пред законотворците бе уреждането на ползването на отпуска при обявено извънредно положение или обявена извънредна епидемична обстановка.

Последните промени от 1 август 2022г. в Кодекса в правната уредба на ползването на отпуск при обявено извънредно положение или обявена извънредна епидемична обстановка са в интерес на работниците и служителите. В какво се изразяват тези промени, разяснява д-р Тодор Капитанов, експерт в сферата на трудовото право.

Бременните не са защитени от уволнение по време на изпитателен срок

Предишната разпоредба предвиждаше, че когато поради обявено извънредно положение или обявена извънредна епидемична обстановка със заповед на работодателя или със заповед на държавен орган е преустановена работата на предприятието, на част от предприятието или на отделни работници и служители, работодателят има право да предостави платения годишен отпуск на работника или служителя и без негово съгласие, включително на работник или служител, който не е придобил 8 месеца трудов стаж.


След промените на Кодекса на труда от 1 август 2022г., работодателят вече ще има право да предоставя платения годишен отпуск на работника или служителя и без негово съгласие, включително на работник или служител, който не е придобил 4 месеца трудов стаж. Старата редакция на текста изискваше работникът или служителят да не е придобил 8 месеца трудов стаж – осемте месеца са намалени на четири.

Работодателят е длъжен да разрешава ползването на платен годишен отпуск или на неплатен отпуск при обявено извънредно положение или обявена извънредна епидемична обстановка по искане на:

Обезщетение при прекъсване отпуска за бременност и раждане

1. бременна работничка или служителка, както и на работничка или служителка в напреднал етап на лечение ин-витро;

2. майка или осиновителка на дете до 12-годишна възраст или на дете с увреждане независимо от възрастта му;

3. работник или служител, който е самотен баща или осиновител на дете до 12-годишна възраст или на дете с увреждане независимо от възрастта му;

4. работник или служител, който не е навършил 18-годишна възраст;

5. работник или служител с трайно намалена работоспособност 50 и над 50 на сто;

6. работник или служител с право на закрила при уволнение по чл. 333, ал. 1, т. 2 и 3 от Кодекса на труда.

Времето, през което се ползва отпуск се признава за трудов стаж.

Счита ли се за трудов стаж отпускът по майчинство

Припомняме, че дори в извънредно положение или в извънредна епидемична обстановка работодателят не може да предоставя неплатен отпуск на своите работници и служители без тяхно искане. Той има право да предостави едностранно само платения им отпуск, ако дейността на предприятието, на част от него или на отделни работници и служители е спряна със заповед на държавен орган или с негова заповед.

Справка:

чл. 173а от Кодекса на труда

За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg