Не са малко хората в България, който ще бъдат на работните си места през предстоящите празнични дни на Коледа и Нова година.

В тази връзка и на база разнопосочната информация от различни източници, работещите поставят ясно и конкретно въпросът какво е увеличението на заплащането, което им се полага за работа по време на празници.

Законът в България дава ясен отговор на този въпрос, твърди Тодор Капитанов - експерт по трудово право и създател на mywork.bg - автоматизирана безплатна платформа за трудовоправни консултации и съвети в помощ на всички работещи граждани в България.

Българските офис служителите най-евтини

На тези работници и служители, за които и официалният празник е ден за работа и служба, е предвидено увеличено заплащане на труда им. Съгласно Кодекса на труда за работа през дните на официални празници, независимо дали представлява извънреден труд или не, на работника или служителя се заплаща според уговореното, но не по-малко от удвоения размер на основното трудово възнаграждение за отработеното време.

istock
istock

Работата по време на официални празнични дни често е съпроводена и с полагане на извънреден труд, за който законът е предвидил увеличено възмездяване.

Различно ли е заплащането при работа от вкъщи

Положеният извънреден труд се заплаща с увеличение, уговорено между работника или служителя и работодателя, но не по-малко от:

1. 50 на сто - за работа през работните дни;

2. 75 на сто - за работа през почивните дни;

3. 100 на сто - за работа през дните на официалните празници;

4. 50 на сто - за работа при сумирано изчисляване на работното време.

istock
istock

Когато работата през дните на официалните празници е и извънреден труд, то се заплаща отделно и 100% увеличение на основното трудово възнаграждение за отработеното време, освен ако между работника или служителя и работодателя не е уговорено по-голямо увеличение. В този случай за отработени 8 часа, при подневно отчитане на работното време и 8-часов работен ден, на работника или на служителя ще се заплати, както следва:

По-малко фирми ще раздават коледни бонуси тази година

- Едно основно среднодневно трудово възнаграждение;

- Допълнително възнаграждение за работа на официален празник;

- Допълнително възнаграждение за извънреден труд на официален празник.

istock
istock

Пример:

Ако среднодневното брутно трудово възнаграждение е в размер на 50 лв, то спрямо гореописаното, работещия ще получи както следва:

1. Едно основно среднодневно трудово възнаграждение – 50 лв.

2. Допълнително възнаграждение за работа на официален празник (двойно увеличение – 2 х 50 лв. = 100 лв.).

3. Допълнително възнаграждение за извънреден труд на официален празник (допълнително двойно увеличение на заплащането за деня – 2 х 100 лв = 200 лв.).

Ще дават ли фирмите коледни бонуси тази година

В случаите, когато работата на официален празник не е извънреден труд, тъй като този ден е включен в месечния график за работа и е с нормалната продължителност на дневното работно време, на работника или служителя се заплаща само допълнително увеличение от едно основно среднодневно трудово възнаграждение.

istock
istock

Двойна заплата би се дължала, когато служителят по график трябва да работи в празничния ден. Ако обаче не е включен в графика и работодателят го извика на работа, законът изисква да му бъде платена четворна надница. Това е така, тъй като 100% увеличение за извънреден труд се изчислява върху нормалната надница за работа в официален празник, която, както казахме, е удвоената дневна заплата.

Двукратно удвоеното трудово възнаграждение се изплаща, когато положеният труд е едновременно извънреден, защото е положен извън установеното за него работно време и втори път - пак удвоено (100% увеличение), защото трудът е положен в ден на официален празник.

Двукратното увеличение в тези случаи е право пропорционално на двукратно удвоените усилия, неудобства, лишения и напрежение, които понася работникът или служителят, който полага извънредния труд в дните на официални празници. А това прави четирикратен размер на дневното трудово възнаграждение.

Когато не е уговорено друго, увеличеното заплащане се изчислява върху трудовото възнаграждение, определено с трудовия договор.

Ако работодателят е въвел сумирано изчисляване на работното време, правилото е същото: за работа през дните на официалните празници, независимо дали представлява извънреден труд или не, на работника или служителя се заплаща според уговореното, но не по-малко от удвоения размер на трудовото му възнаграждение. А положеният извънреден труд при сумирано изчисляване на работното време се заплаща с допълнително увеличение от 50% .
 

Справка:

в чл. 262, чл. 263 и чл. 264 от Кодекса на труда


За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg