Данните на КФН за първото полугодие сочат, че застрахователният пазар запазва стабилност и положителна посока на развитие, пише в анализ на Асоциацията на българските застрахователи (АБЗ). 

Това следва да бъде оценено като особено добър резултат с оглед на сериозните предизвикателства пред икономиката и обществото - политическа нестабилност, икономически трудности и инфлация, проблеми с цялата верига на доставките, породени от пандемията и войната в Украйна, посочват от АБЗ. 

Как да подсигурим финансово бъдещето на децата си

Общо за застрахователния пазар премийният приход в края на юни достига близо 1,8 млрд. лв., като ръстът на годишна база спрямо м. юни 2021 г. е 9,8 на сто. Изплатените обезщетения са с 9,3 на сто по-високи спрямо същия период на 2021 г. и възлизат на почти 697 млн. лв. 

Пазарът на общо застраховане постига ръст на премийния приход от 10,3 на сто на годишна база и към юни е в размер на 1,476 млрд. лв. Изплатени са обезщетения за 565,7 млн. лв., като изменението на годишна база е 7,6 на сто. 

istock
istock

Автомобилното застраховане остава силно доминиращо. По застраховка "Гражданска отговорност" на автомобилистите събраният премиен приход е 592 млн. лв., а нарастването слабо, в рамките на 1,4 на сто. При застраховката "Каско" се запазва трендът за по-значителен ръст на премийния приход от 15 на сто до 405 млн. лв. при подобен ръст на изплатените обезщетения от 14 на сто, които достигат 163 млн. лв.

Предлагат задължителна застраховка за земеделски производители

Общо премийният приход по бизнес линията "Пожар и природни бедствия" остава на нива от предходната година - отчита минимален ръст от 0,7 на сто на годишна база към месец юни. В тази бизнес линия по застраховка "Индустриален пожар" се регистрира спад в премийния приход от минус 3,7 на сто спрямо същия период на 2021 г. По застраховка "Пожар и други опасности" премийният приход възлиза на 56 млн. лв. с ръст от 8,6 на сто на годишна база. По-значимо е нарастването на премийния приход по застраховка "Кражба, грабеж, вандализъм" от 23,5 на сто. 

Земеделските застраховки заемат незначителен дял от премийния приход по общо застраховане, като все пак се отчита повишение на годишна база от 19,6 на сто до 14 млн. лв. Същевременно нарастването на сумите по изплатените обезщетение на земеделските производители само за една година е със забележителните 164 на сто, на база на все по-зачестяващите природни бедствия на територията на България, съобщават от АБЗ, без да информират за размера на платените обезщетения.

АБЗ

Пазарните данни към юни 2022 г. очертават забавяне в темпа на растеж в животозастраховането до 7,8 на сто на годишна база при събран премиен приход от 319,3 млн. лв. Изплатените обезщетения възлизат на 131 млн. лв., със 17 на сто повече спрямо същия период на 2021 г. Това развитие е свързано с тенденциите около "двигателя" на интензивния растеж в животозастраховането през 2021 г. - застраховка "Живот", свързана с инвестиционен фонд". Премийният приход по нея към юни е 110 млн. лв., с което се задържа ни нива близки до тези от същия период на 2021 г. - един от най-успешните за тази бизнес линия. За сравнение, премийният приход по нея към юни 2020 г. е бил 49 млн. лв. По значим ръст от 16 на сто на прихода се отчита по линия на рисковите животозастраховки при събрана сума от 51 млн. лв. 

Как да поискате обезщетение по застраховка „Гражданска отговорност“

Запазва се тенденцията на повишен интерес към здравните застраховки. При застраховка "Заболяване" премийният приход общо за пазара към юни възлиза на близо 107,4 млн. лв., като ръстът на годишна база е 19,6 на сто. Изплатени са обезщетения в размер на 48 млн. лв., с 23 на сто повече в сравнение със същия период на 2021 г.

За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg