администрация

Работа

Вдигат заплатите на част от служителите в някои дирекции на МВР

Министерство на вътрешните работи ще повиши заплатите на ИТ специалистите в няколко дирекции, предвиждат промени в Наредбата за прилагане на класификатора на длъжностите в администрацията, качена за обществено ...

0

Работа

Готвят мерки срещу неравенствата в заплатите на администрацията

До края на февруари се очаква да бъде готов проектът на правителствено постановление за начина, по който ще се компенсират неравенствата в заплащането в различните структури на администрацията. Това ...

1

Работа

Процедура по преназначаване в държавната администрация

В закона ясно са определени условията и редът за оценяване на служителите в държавната администрация за изпълнението на заеманите от тях длъжности, както и за повишаване в държавна служба на държавните ...

1

Работа

Особености при трансформиране на длъжност в администрацията

В случаите на трансформиране на заета експертна длъжност в по-висока експертна длъжност, заемането на длъжността се извършва чрез същата процедура за конкурентен подбор. Това е така, тъй като се спазва ...

0

Работа

Преназначаване на по-висока длъжност в администрацията

Заемането на по-висока длъжност в същата администрация се извършва чрез подбор при условия и по ред, определени с наредба на Министерския съвет. Този подзаконов нормативен акт е Наредбата за условията ...

0

Работа

Трансформиране на длъжност на държавен служител

При упражняване на правомощията си по ръководство и контрол на администрацията, органът по назначаването разполага с оперативната самостоятелност да прецени начина на организиране на администрацията, с ...

0

Образование

Предлагат единен регистър за признаване на дипломи от чужбина

МОН предлага да има обединен регистър за академично признаване на висше образование в чужбина. Проектът е публикуван за обществено обсъждане. Сега Националният център за информация и документация (НАЦИД) ...

1

Пари

EK дава над 100 млн. евро за администрацията у нас

Европейската комисия одобри програмата "Техническа помощ за укрепване на административния капацитет в България" за периода 2021 - 2027 г.  Сумата по тази програма е над 100 милиона евро, с които трябва ...

0

Образование

Студенти могат да кандидатстват за летен стаж в администрацията

До 8 май е отворена процедурата за кандидатстване за летен стаж в структурите на държавната администрация. Всички български студенти, които се обучават в български или в чуждестранни висши училища, както ...

0

Такси

Вдигат общинските такси и услуги в Пловдив

Общинските съветници приеха с 33 гласа „за" решението за увеличаване на цените на таксите и услугите, предоставяни от общинските предприятия в Пловдив.  Таксите скачат средно между 10 и 30 %, но има и ...

0