електронно досие

Пенсиониране

Създават електронно досие за пенсията

НОИ проведе онлайн информационна среща, касаеща проект за приоритетни процеси, свързани с пенсиите и предоставяне на електронни административни услуги. Проектът е финансиран по Оперативна програма „Добро ...

0

Имоти

Правят електронни досиета на имотите

Да се създаде обща електронна база данни, съдържаща електронните партиди на недвижимите имоти и електронни партидни дела на вписаните актове с приложените към тях документи, предвиждат промени в Закона ...

0

Здраве

Как ще взимаме лекарства с електронна рецепта

От 1 май отпускането на лекарства ще е само в електронна форма. След като личният ви лекар ви е предписал медикаменти, ще може да ги купите във всяка аптека срещу предоставяне на ЕГН и датата на издадената ...

1

Здраве

Как ще става електронният преглед при личен лекар

Всички общопрактикуващи лекари и специалисти в извънболничната медицинска помощ вече ще имат възможност да регистрират електронни прегледи и да издават амбулаторни листове в електронен формат. Това съобщиха ...

0

Осигуряване

Целият здравен сектор влиза в обща система за 10 млн. лв.

Министерството на здравеопазването си е поставило доста амбициозна цел - за 27 месеца и срещу 9.7 млн. лв. да направи интегрирана информационна система в здравеопазването. Парите са по схема "Национална ...

0