инвестиционен посредник

Спестяване

Как се правят сделки с ценни книжа на капиталовия пазар

Капиталовият пазар свързва идеите на предприемачите с капиталите на хората, които искат да инвестират. Той осигурява движението на капитали между отделните икономически субекти, като способства за финансиране ...

1

Спестяване

Как да търгувам с ценни книжа?

Спестявам в продължение на години и се оказва, че имам доста пари, които просто стоят на влог в банката. За да ми бъдат по-ефективни, решавам да инвестирам. Цените на недвижимите имоти обаче са безбожно ...

1

Съвети и мнения

МФ предлага да има нов допълнителен клас кредитори

Министерството на финансите предлага промени в Закона за банковата несъстоятелност, с които се въвежда нов допълнителен клас кредитори - притежателите на непривилигирован необезпечен първостепенен дълг.  Промените ...

0

Последни

Съдът реши: КФН да върне лиценза на Стандарт инвестмънт АД

Комисията за финансов надзор неправомерно е отнела лиценза на инвестиционният посредник Стандарт Инвестмънт АД, става ясно от решение на петчленен състав на Върховния административен съд. С него се потвърждава ...

0

Последни

Карол прави безплатен курс по инвестиране

Безплатен курс по инвестиране ще проведат брокери, анализатори и мениджъри на инвестиционния посредник Карол АД. Желаещите да участват ще получат съвети за това как да търгуват на фондовата борса и как ...

0

Последни

Искат по 22 хил. лв. от посредниците, които кандидатстват за ЧЕЗ и ЕВН

Точно 22 хил. лв. излиза кандидатстването в конкурса за инвестиционен посредник, който ще обслужи приватизацията на миноритарни пакети от дружества на ЧЕЗ и ЕВН. Гаранционният депозит за участие е 20 хил. ...

0

Последни

Водещи експерти обучават бъдещи играчи на борсата

Водещи експерти в областта на финансите и икономиката, с опит в търговията с финансови инструменти, управлението на портфейли и анализ и оценка на портфейли, корпоративни финанси и т. н. ще обучават кандидат ...

0