инвестиционни посредници

Спестяване

Директното инвестиране в акции не е за хора без опит

Директното инвестиране в акции не се препоръчва за хора без опит и познания. Поради тази причина съществуват инвестиционните посредници, управляващите дружества и личните финансови консултанти, които могат ...

0

Спестяване

КФН пуска насоки за безопасно инвестиране

Комисията за финансов надзор (КФН) обяви, че започва кампанията #инвестирай безопасно. С нея Комисията прави стъпка напред и чрез онлайн пространството, за да даде основни насоки как потребителите да ...

1

Спестяване

Как да се предпазим от финансова измама

Българската асоциация на лицензираните инвестиционни посредници (БАЛИП) напомня, че само лицензирани фирми, могат да предлагат инвестиционни услуги. В тази инициатива БАЛИП си партнира с Комисията за ...

0

Спестяване

ИП подкрепят "събуждане" на спящите акции от масовата приватизация

Българската асоциация на лицензираните инвестиционни посредници подкрепя идеята на финансовото министерство за "събуждане" на спящите акции от масовата приватизация.  В становище на организацията ...

0

Спестяване

БСК нарече идеята за отнемане на "спящи акции" лобистка

Българската стопанска камара излезе с ново, допълнено становище относно идеята за отнемане на т.нар. "спящи акции" на гражданите от масовата приватизация.   „Недопустимо е ...

1

Спестяване

Близо 3 млн. българи могат да изгубят акциите си, придобити от масовата приватизация

Близо три милиона българи могат да изгубят акциите си, придобити от масовата приватизация, предупреждават от Асоциацията на индустриалния капитал. От работодателската организация настояват за оттегляне ...

2

Застраховане

Обявиха „черен списък“ на инвестиционните посредници

Kомисията за финансов надзор (КФН) обяви имената на 18 инвестиционни посредника без лиценз, което им забранява да работят у нас. Това става преди старта на оценката на активите и стрес тестовете за застрахователи, ...

3

Последни

Стартират курсовете за брокери и инвестиционни посредници

Българската асоциация на лицензираните инвестиционни посредници (БАЛИП) съвместно с Българската асоциация на управляващите дружества (БАУД) организират курсове за подготовка на кандидати, желаещи да се ...

0

Последни

По-малко, но по-качествени са небанковите инвестиционни посредници през 2011

Броят на небанковите инвестиционни посредници намалява от 52 броя в началото на месец януари на 50 към края на месец март 2011 г., съобщава на страницата си КФН. За периода януари – март 2011 ...

0

Последни

КФН мисли как да облекчи посредниците от бумащината

Край на ежедневното разпечатване на хартиен носител на водените дневници в  инвестиционните посредници. С промяна в Наредба №38 Комисията за финансов надзор ще даде възможност на дружествата да влязат ...

0