Общинските служители ще могат да определят данъчната оценка за недвижими имоти на предприятия.

Това ще става в случаи на установено умишлено занижаване на отчетните им стойности с цел намаляване или избягване на плащане на данъка за тях.

Това предвиждат промени в данъчните закони, които бяха приети на първо четене от парламента.

При липса на счетоводни данни, както и при наличието на такива, но определени в нарушение на счетоводното законодателство данъчната оценка на имотите ще се определя от общински служители, като те може да ползват и вещи лица, гласят новите текстове.

Община у нас иска вдигане на данъците

С промените се въвеждат и по-строги правила при плащане на ДДС при продажба на нови сгради.

За нови ще се считат сгради, за които не са изтекли 60 месеца от датата, на която е издадено ново разрешение за ползване или удостоверение за въвеждане в експлоатация по Закона за устройство на територията.

istock
istock

Освен това се разширява дефиницията за нови сгради, за които се дължи ДДС при продажба.

Това ще са и части, обособени като самостоятелни обекти от съществуващи сгради, които в резултат на извършено надстрояване или допълващо застрояване може да бъдат продадени самостоятелно.

Както и сгради, за които направените разходи за реконструкция, основно обновяване и/или преустройство са над 70% от данъчната основа при придобиване на сградата.

С промените се облекчават и едноличните търговци без дейност, като те ще обявяват това в Търговския регистър еднократно, а не както досега всяка година.

Такса смет скача двойно догодина

По Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) се правят промени за намаляване на административната тежест и улесняване при ползване на данъчните облекчения за лица с намалена работоспособност, за деца с увреждания и за лични вноски за осигурителен стаж при пенсиониране.

Във връзка със започване на реалното функциониране на Единната система за туристическа информация се предвижда промяна в начина на определяне на туристическия данък за календарния месец, като се предлага това да става въз основа на данните за броя на предоставените нощувки през календарния месец, съдържащи се в системата.

Разкодирай личните си финанси с Pariteni.bg. Каним те да участваш в конкурс за 50% стипендия, предоставена от Pariteni.bg, за работилница „Лични финанси: как да инвестираме по-добре“ на The Business Institutе. За целта трябва само да попълниш формуляр за кандидатстване до 22.11.2019.


За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg