Депутатите въведоха патентен данък за местата за настаняване с не повече от 20 стаи.

Такова решение взеха народните представители след като приеха предложение между двете четения на преходните и заключителни разпоредби на промените в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, с които се изменя Законът за местните данъци и такси.

Регулатори срещу иноватори

Предложението бе направено от председателя на Бюджетна комисия и депутат от ГЕРБ Менда Стоянова.То предвижда от 2020 г. патентният данък за стая за местата за настаняване с не повече от 20 стаи да бъде от 25 до 250 лв. 

Ще имаме ли по-добър туризъм с промените в закона

Предложението предвижда още размерът на данъка да се определя за стая според местонахождението на обекта.

Текстовете предвиждат още за 2020 г. за местата за настаняване до 20 стаи, регистрирани по Закона за туризма, да се прилага размерът на патентния данък.

istock
istock

Той ще бъде определен в границите от 25 до 250 лв. в съответната наредба от Закона за местните данъци и такси за местата за настаняване на не повече от 20 стаи, категоризирани с една или две звезди.

Ще поскъпнaт ли имотите за кратък наем ако има глоби

Измененията в Данъчния-осигурителен процесуален кодекс са в съответствие с европейска директива. 

Със законопроекта се въвежда механизъм за предоставяне на информация за трансгранични данъчни схеми, при които съществува потенциален риск от избягване на данъчно облагане и за автоматичния обмен на информация за тези схеми между държавите членки.

При приемането на Бюджет-2020 депутатите решиха, че онлайн платформи като Booking и Airbnb се задължават да предлагат "категоризирани" или "регистрирани" обекти за краткосрочно настаняване.

Регистрацията на местата за временно настаняване ще се извършва от кметовете на общини или от оправомощени от тях длъжностни лица. Онлайн платформите ще бъдат спирани, ако предлагат некатегоризирани или нерегистрирани места за настаняване.

За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg