Банки продължават да повишават лихвите върху депозити, но не и върху кредитите, показват данните на БНБ за септември. Средният лихвен процент по депозитите в лева нараства с 0.10 пр. п. до 0.27%, а по тези в евро намалява с 0.20 пр. п. до 0.30%. лихвите по  овърнайт-депозитите в левове и в евро се запазват на нива от 0.00%.

Без промяна остава и средните лихви депозити, договорени за ползване след предизвестие в левове и в евро, съответно от 0.12% и 0.17%.
Намалява обаче трупането на спестявания в банките. Новите депозити в левова са се свили с 8.5% (9.1 млн. лв.) до 97.5 млн. лв., а по в евро – с 49.3% (63.7 млн. лв.) до 65.5 млн. лв.

И за влоговете на бизнеса банките дават по-високи лихви, като средната по депозитите в лева се увеличава с 0.05 пр. п. до 0.14%, а по тези в евро – с 0.19 пр. п. до 0.25%.
 
Кредитите обаче продължават да поевтиняват. През септември 2022 г. средният лихвен процент по кредитите за потребление в левове се понижава с 0.03 пр. п. до 8.23%, а годишният процент на разходите (ГПР) по тези кредити – с 0.02 пр. п. до 8.76%. При жилищните кредити в лева, лихвата намалява с 0.03 пр. п. до 2.46%, а ГПР – с 0.10 пр. п. до 2.66%.

Кого ще удари бумерангът на евтините пари

По-евтини кредити взимат и Работодатели и самонаети лица, като за месец лихвата по тях се понижава с 0.27 пр. п. до 2.94%. През септември 2022 г. средният лихвен процент по овърдрафта в левове намалява с 0.03 пр. п. до 14.35%, а при кредитите по кредитни карти, извън безлихвен гратисен период, в левове – с 0.02 пр. п. до 20.36%.

istock
istock

Въпреки че лихвите падат, новоизтеглените кредити намаляват. Обемът на потребителските заеми се понижава с 11.5% (84.1 млн. лв.) до 647.5 млн. лв., а този на предоговорените кредити и кредитите за рефинансиране – с 16.6% (18.9 млн. лв.) до 95 млн. лв. При
жилищните кредити в левове обемът на новия бизнес намалява със 7.9% (44.9 млн. лв.) до 520.9 млн. лв., а този на предоговорените кредити и кредитите за рефинансиране – с 4.7% (7 млн. лв.) до 142.2 млн. лв.

За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg