Българската банка за развитие (ББР) е предоставила гаранции към 13 търговски банки за отпуснати от тях 52 915 кредита за потребление в размер на 254,6 млн. лв., както и гаранции по 2894 кредита към търговски предприятия в размер на 630,4 млн. лв.

Това показват финалните данни за изпълнението на двете гаранционни програми, с които ББР подкрепи икономиката и гражданите по време на пандемията от КОВИД-19, съобщава ББР. Отпуснатите от банките пари на бизнеса и гражданите, засегнати от коронавируса, по двете антикризисни програми на ББР, са 885 млн. лева.

ББР разработи и информационен портал, чрез който в реално време на сайта се публикува информация за напредъка по мерките. Предоставянето на финансиране за физически лица продължи до август 2021 г., а за бизнеса - до 30 юни 2022 г. Три години по-късно подкрепата от страна на Българската банка за развитие продължава, пише в съобщението.

Право на отказ от договор за потребителски кредит

Най-подкрепени по програмата за бизнеса са малките предприятия – те са получили 40 на сто от предоставеното финансиране по програмата. Следват средните предприятия с финансиране от 29 на сто и микропредприятията – с 24 на сто. Средният размер на предоставеното финансиране е 230 000 лева. Въпреки че мярката беше отворена и за големи предприятия, търговските банки са предоставили финансиране с гаранция от ББР на 34 търговски дружества, които не са МСП, при среден размер на кредит от 1,37 млн. лв., допълват от ББР. 


Най-голям дял от финансирането по бизнес програмата в размер на близо 300 млн. лв. е получен от предприятия в Югозападния регион с център София. Следват предприятията в Пловдивския регион с 91 млн. лв. и тези от Североизточна България с кредити за над 76 млн. лв.

Почти половината от ресурса е насочен към бизнеса в сектор "Търговия" (41 на сто). На второ място са предприятията в преработващата промишленост – 21 на сто, следвани от транспортния и хотелиерския бизнес, където са били насочени 14 на сто от общия размер на финансирането. Най-малък е броят на предприятията в секторите добивна промишленост, образование и други дейности. 

63 на сто от компаниите са се възползвали от възможността да договорят гратисен период. По данни на партниращите търговски банки 80 на сто от кредитите са предоставени без материално обезпечение, благодарение на гаранцията от ББР.

Овърдрафт, револвиращ кредит или кредитна линия

По програмата за безлихвени кредити са подкрепени 38 722 физически лица, като са предоставени 52 915 (допустимо е един кредитополучател да има повече от един кредит, но в рамките на 6900 лв.). 29 088 от тях са ползвали максималния размер от 6900 лв., а средният получен размер от останалите е близо 5600 лева. 26 379 кредита са отпуснати при максималния гратисен период от 24 месеца. Над 50 на сто от кредитите се предоставени извън регионите на четирите най-големи града. Едва около 18 на сто са отпуснати в София-град, 12 на сто в област Пловдив, а 15 на сто - в областите на Варна и Бургас. 

През юли 2022 г. Министерският съвет одобри промени в условията на програмата, отнасящи се главно до възможността за предоговаряне на параметри по сключените договори за кредит и опростяване на реда за предявяване на гаранции. Потенциално възможният срок на изплащане на кредитите бе увеличен от 5 на 7 години, а допустимият гратисен период от 24 месеца вече може да се ползва на части, припомня Българската банка за развитие.

Към края на 2022 г. по искане на търговските банки-партньори ББР е изплатила гарантирани суми в размер на 2 832 345 лв. и възстановими разходи по Програмата за финансиране на физически лица, в размер на 63 489 лв. Плащания по гаранциите могат да се претендират пред банката до средата на 2029 г. или в съответствие с условията в гаранционните споразумения.

За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg