Банките отпускат потребителски заеми при по-ниска лихва, показват данните на Българска народна банка. През януари спрямо декември средната лихва по кредитите за потребление в левове се понижава с 0,74 пр.п., а по тези в евро – с 0,40 пр.п.

През януари намалява и годишният процент на разходите (ГПР), който освен лихвите включва и всички такси и комисиони. Той се понижава до 8,77% по потребителските заеми в левове, при 9,53% през декември. ГПР на евровите потребителски кредити се понижи до 3,78%, при 3,96% за предходния месец.

На месечна база ГПР по кредитите за потребление в левове се понижава с 0,76 пр.п., а по тези в евро – с 0,18 пр.п. При жилищните заеми в левове намалението е с 0,03 пр.п., а по тези в евро – с 0,49 пр.п.

Цената на жилищните кредити нараства минимално. ГПР по левовите жилищни заеми през януари е 3,10%, при 3,07% за декември. За кредитите в евро ГПР става 4,10%, при 3,61% за предходния месец.

Лихвите по депозитите остават на изключително ниски нива. По новите левови влогове на граждани лихвите са средно 0,12%, а по тези в евро 0,09%. Лихвите по новите левови депозити на фирми остават отрицателни - минус 0,07%. Причината за това са таксите за съхранение, които редица банки взимат, за пари по сметки на фирми над определен праг - най-често 1 млн. или 3 млн. лв.

istock
istock

На месечна база през януари средният лихвен процент по кредитите до 1 млн. евро, договорени в левове, се повишава с 0,08 пр.п., а по кредитите до 1 млн. евро, договорени в евро – с 0,11 пр.п.

Може да откажат кредит за неплатена сметка за телефон

При заемите над 1 млн. евро, договорени в левове, средният лихвен процент се понижава с 0,13 пр.п., а по кредитите над 1 млн. евро, договорени в евро, нараства с 0,66 пр.п.

За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg