Печалбата на банките у нас расте, показват последните данни на БНБ. Към 30 април 2021 г. печалбата на банковата система възлиза на 484 млн. лв., или със 129 млн. лв. (36.2%) повече спрямо отчетената за първите четири месеца на 2020 г.

Разходите за обезценка на финансови активи, които не се отчитат по справедлива стойност в печалбата или загубата, намаляват на годишна база с 18 млн. лв. (9.5%) до 172 млн. лв. в края на април 2021 г.
 
Активите на банките са нараснали за месец с 315 млн. лв. и вече са стигнали 127,7 млрд. лв. В края на април делът кредитите и авансите достига 62,8% в резултат главно на увеличените вземания от кредитни институции.

Съотношението на ликвидно покритие се увеличава до 314% при 294,1 на сто в края на март. Ликвидният буфер е стигнал 31,1 млрд. лв.

Брутният кредитен портфейл на банковата система на месечна база се увеличава със 709 млн. до 71,2 млрд. лв. През април нарастват кредитите за домакинства с 313 млн. лв., за нефинансови предприятия с 293 млн. и за други финансови предприятия със 104 млн. лв.

Депозитите в достигат 108,6 млрд. лв., като на месечна база нарастват с 241 млн.

istock
istock

Подадените заявления за разсрочване на кредити са 129 246 за задължения с от 10,648 млрд. лв. млн. лв. От тях са одобрени 109 363 броя за 9,984 млрд.

Проблем с кредитите след мораториума очакват експерти

Предприятията са заявили 14 009 заявления за 8506 млн. лв., като от тях са одобрени 12936 броя за 8113 млн. лв. От домакинства са подадени 115 237 искания за 2142 млн. лв., от които са одобрени 96 427 за 1872 млн. лв.

Спрямо 31 март 2021 г. общият брой на одобрените искания  от  предприятия  и  домакинства намалява  с  1486,  а  брутният  размер  на  одобрените задължения – обект на частния мораториум, нараства с 1001 млн. лв.
 
За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg