Номиналният ръст на средната работна заплата общо в икономиката се ускори до 16.8% на годишна база през първото тримесечие на 2024 г. Повишението се дължи на нарастването минималната работна заплата в страната, се казва в Месечния обзор на българската икономика. Нарастват както възнагражденията в частния сектор (16.8%), така и в обществения (16.7%).

Най-съществено увеличение на заплатите е отчетено в хотелиерство и ресторантьорство- с (24.5%, други дейности - 24.4%, операции с недвижими имоти - 21.5% и строителство - 20.8%. В условията на трайно забавяне на темпа на инфлация, реалният растеж на доходите от труд, дефлиран с ХИПЦ, значително се ускори до 12.9% на годишна база.

Ръст на лихвата по потребителски кредит

Кредити и депозити
 
Ръстът на кредита за частния сектор през март е 12.9% на годишна база, като се запазва без промяна спрямо месец по-рано. Всички основни сегменти продължават да нарастват стабилно, като заемите на фирмите са нараснали с 8.2% при годишен растеж от 8% през февруари. Увеличението на кредитите за домакинства се  ускорява до 17.5% спрямо същия месец на 2023 г., при 17.1% през февруари, докато този на кредита за финансови компании леко се забавя.

istock
istock

Потребителските и жилищните кредити продължават да нарастват, като за година ръстът при тях е съответно с 13.2% и 22.7%.

Намалява лихвата по новоотпуснати потребителски кредити с 9 б.т. до 8.19% през март, докато тази по новите жилищни кредити се увеличи минимално с 3 б.т. до 2.58%, но все още остава близо до исторически ниски нива. Същевременно, средният процент по кредити на бизнеса се понижи с 21 б.т. до 4.56%.

Депозитите носят все по-малка доходност, сочи анализът. Среднопретеглената възвръщаемост на новите срочни депозити на фирмите и домакинства се свива с 13 б.т. до 2.11%. По-ниският лихвен процент е вследствие на понижение на лихвения процент по депозитите на нефинансовите предприятия, докато този по новите срочни депозити на домакинства се повишава с 2 б.т.
 
За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook  или Google News Showcase