Българската народна банка (БНБ) очаква лихвите по влогове и кредити да продължат да се понижават през цялата първа половина на 2015 г. Това се посочва в тримесечния икономически преглед, публикуван от централната банка. 

Според БНБ тази низходяща динамика на лихвите у нас е обусловена от високата ликвидност на банковата система, сравнително ниското търсене на кредити и паричната политика на ЕЦБ. 

Очаква се тези фактори да продължат да оказват влияние и лихвените проценти по срочни депозити да запазят тенденцията си към спад, в резултат на което лихвените проценти по кредити също да продължат плавно да се понижават. 

Вътрешното търсене се очаква да бъде ограничавано от по-ниско правителствено потребление през първото тримесечие на 2015 г. и да отбележи известно възстановяване през второто тримесечие поради нарастване на разходите на правителството на верижна база. 

Според БНБ това ще доведе до задържане на реалния БВП през първото тримесечие на 2015 г. близо до нивата от третото тримесечие на 2014 г., след което реалният растеж слабо ще се ускори през второто тримесечие на годината. 

БНБ прогнозира, че през първата половина на 2015 г. инфлацията ще остане отрицателна, но с тенденция към слабо забавяне на темпа на спад, което ще се определя главно от спада на цените на енергийните продукти.