Въпреки традиционно по-слабата активност през летните месеци и продължаващата несигурност по отношение на политическата обстановка, пазарът на нови жилищни кредити в страната остава стабилен, показва обзорен тримесечен доклад на една от големите търговски банки у нас.

За периода анализът отчита общ ръст в търсенето на жилищни кредити от 35 процента на годишна база. София, Варна, Пловдив, Бургас и другите областни градове остават най-активните населени места в търсенето на жилища и кредити. През летния сезон Пловдив измества Варна и Бургас и се нарежда на второ място след столицата по брой усвоени кредити.

В анализа се посочват данни на Националната агенция по вписванията, според които ръстът на продажбите на имоти е 7 на сто на годишна база за третото тримесечие на годината.

Същевременно нивата на лихвените проценти по жилищните кредити според БНБ са паднали под нивата отпреди кризата, а тенденцията за постепенен спад на годишния процент на разходите (ГПР) по жилищните кредити в левове се запазва, отчитат в доклада.

Като цяло за страната пазарните цени на жилищата остават стабилни с тенденция за плавен ръст във все повече областни центрове. Докато през първото тримесечие на годината поскъпване на цените на жилищата се е наблюдавало в едва шест областни града, през второто цените вече нарастват в 9, а през третото в 11 от областните градове в страната, сочат данни на Националния статистически институт. Трайна тенденция за повишение на цените през последните две тримесечия се наблюдава в София и Пловдив.

Според статистиката на НСИ средната пазарна цена на жилищата в страната през третото тримесечие на годината е достигнала 865 лева за кв. м. Най-скъпи остават апартаментите в София-град -1444.83 лева на кв. м, следва Варна с 1381.33 лева на кв. м и Бургас с 1113.33 лева на кв. м.

Средният размер на кредита остава без съществени промени през последните две тримесечия и възлиза на 28 000 евро, като ръст в размера на кредитите през последното тримесечие се наблюдава единствено във Варна, отчитат от банката.

Най-търсени продължават да бъдат кредитите до 20 хил. евро, въпреки спада от 3 процента за същия период. Кредитите с размер над 60 хил.евро представляват едва 6 процента от всички отпуснати жилищни кредити за месеците юли, август и септември на 2013 г. по данни на търговската банка.

Средният срок за изплащане на жилищни кредити е 20 г. Най-малко търсени са жилищните кредити със срок на изплащане до 10 г.