В рамките на текущата бюджетна година Министерският съвет /МС/ може да издава гаранции от името и за сметка на държавата по Закона за кредитиране на студенти и докторанти /ЗКСД/ в общ размер до 40 милиона лева, се казва в доклад от министъра на образованието и науката Красимир Вълчев за проекта на решение на МС за издаване на държавна гаранция за 2021 г. по ЗКСД. Проектът е публикуван за обществено обсъждане.

Министър Вълчев съобщава, че от 1 септември 2010 г. до 31 декември 2020 г. по ЗКСД са сключени общо 21 461 договора за кредити на студенти и докторанти в общ размер на 149 071 127,96 лева.

В кои специалности ще приемат студенти без изпит


В изпълнение на чл. 4, т. 2 от ЗКСД държавата предоставя финансова подкрепа при кредитирането на студентите и докторантите, като погасява кредитното задължение или част от него в случаите, предвидени в този закон - при раждане/осиновяване на второ или следващо дете, при настъпване на смърт на кредитополучателя или при настъпване на трайна неработоспособност. В тези случаи държавата погасява задължението на кредитополучателя към банките, а кредитополучателят или неговите наследници не дължат връщане на сумата, която държавата е платила на банката.

istock
istock

За периода от 2010 г. до 31 декември 2020 г. държавата е погасила задълженията на 39 починали кредитополучатели, на 183 кредитополучатели, сключили 231 броя кредити за издръжка и за плащане на таксите за обучение, които са родили второ или следващо дете и на 12 кредитополучатели поради настъпване на трайна неработоспособност. Общият размер на опростените от държавата задължения на кредитополучателите, включващ лихвите и главниците, е 1 484 957,63 лева.

Държавата погасява неизпълнените части от задълженията на кредитополучателите по Закона за кредитиране на студенти и докторанти и при настъпване на предсрочна изискуемост на кредита, в случаите когато кредитополучателите не си погасяват задълженията към банките. Броят на предсрочно изискуемите кредити от 2010 г. до 31 декември 2020 г. е 1185, в общ размер на 5 167 840,75 лева.

Държавата ще плаща таксите на студенти с договор за работа

Общият размер на платените от държавата кредити - опростен дълг и активирана гаранция за периода от 2010 г. до 31 декември 2020 г., е 6 652 798,38 лева.

Когато държавата изплати задълженията на кредитополучателите към банките, в нейна полза възниква правото да получи от тях всичко, което е платила за тяхна сметка, заедно със законната лихва от момента на плащането. Вземанията на държавата срещу кредитополучателите са частни държавни вземания и се установяват и събират от Националната агенция за приходите /НАП/ по реда на Закона за НАП /чл. 14, ал. 4 от Закона за кредитиране на студенти докторанти/.

istock
istock


От 2010 г. до 31 декември 2020 г. Националната агенция за приходите е събрала от длъжниците сума в общ размер на 1 525 453,44 лева - главници, лихви и съдебни разноски, присъдени с изпълнителен лист.

Променят условията за ползване на студентските общежития и столове

Със Закона за държавния бюджет за 2021 г. са разчетени средства по бюджета на Министерството на образованието и науката за покриване на разходите по опростен дълг и активирани държавни гаранции, издадени по ЗКСД, в размер на 2 000 000,00 лева.

Предложеният проект на решение на Министерския съвет за издаване на държавна гаранция за 2021 г. по ЗКСД ще обхване системата на висшето образование в България, състояща се от 38 държавни висши училища, както и от 14 частни висши училища.

Право на кредит по ЗКСД имат 132 210 студенти и 2251 докторанти, обучаващи се в редовна форма. В държавните висши училища съответно са 102 010 студенти и 2121 докторанти, а в частните висши училища - 30 200 студенти и 130 докторанти, информира министър Красимир Вълчев.

За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg