Национално представителните организации на работодателите и на работниците и служителите излязоха с предложение за експертна подкрепа за разрешаване на проблемите в Корпоративна търговска банка (КТБ) и преодоляване на последиците за банковия сектор.

В писмото на КНСБ, КТ "Подкрепа", АИКБ, БСК, БТПП и КРИБ, адресирано до президента, премиера, управителя на БНБ, председателя на КФН и лидерите на политическите партии се казва: "Днес ние знаем, че те вкупом ни излъгаха – двете поставени под особен надзор банки от групата на КТБ не отвориха".

Организации настояват независимо от квесторите, назначени да упражняват особен надзор върху банковата група, БНБ незабавно да учреди надзорен комитет (steering commitee), в който да вземат участие действително компетентни и опитни в санирането на банкови институции професионалисти.

В този комитет трябва да се включат както независими авторитетни банкери, финансисти и юристи, представители на всички заинтересовани в оздравяването на банковата група лица – различните класове вложители, кредитополучатели, облигационери, досегашни акционери и потенциални инвеститори. 

Задачата на надзорния комитет е да състави и представи на заинтересованите страни честен и обективен информационен меморандум и да предложи финансово обосновано и цялостно решение за оздравяване и реструктуриране на банковата група, което да отчита и балансира законните интереси на всички засегнати (структуроопределящи фирми, болници, училища, държавни органи, общини, пенсионери и др.). 

Невъзможността да се ползват средствата ще доведе до фалити, неизплащане на работни заплати и загуба на хиляди работни места. Само фирмите от военно-промишления комплекс ще загубят над 25 000 работни места.

Целта на комитета е на базата на договорно и доброволно споразумение между заинтересованите страни да се постигне възможното максимално бързо възстановяване на дейността на банките и в максимална степен съхраняване на стойността на вложените в банковата група депозити, вземанията на кредиторите и на правата на акционерите. 

Това е обичайната и добре позната световна практика. Създаването на Надзорния комитет не освобождава от отговорност компетентните лица и институции.

В писмото се казва още: "Ние настояваме още незабавно да започнат преговори за влизането на България в Европейския банков съюз. Ние настояваме за пазарно решение на финансовите проблеми на банковата група КТБ, което не трябва да бъде за сметка на българския данъкоплатец и държавния бюджет. 

В същото време предупреждаваме, че няма да приемем банковата група да бъде безнаказано разкъсана и разграбена, а вложените в нея пари на нашите членове и всички останали клиенти да бъдат присвоени, загубени или разхитени".

Българските власти и политици доказаха, че не могат да се справят с финансовия проблем, пред който сме изправени. Време е да дадат възможност на професионалистите, на самите потърпевши и заинтересовани инвеститори да решат проблема по единствения начин, който ни е останал – по метода на неволята, се казва в съобщението.

От КНСБ, КТ "Подкрепа", АИКБ, БСК, БТПП и КРИБ настояват за незабавна среща с Управителния съвет на БНБ във връзка с решаването на проблема.