От днес влиза в сила новият Закон за потребителския кредит. С него се дава право за отказ от заема до 14 дни след изтеглянето му без наказателна такса и се забранява заблуждаваща реклама на заеми. С промените максималният лимит на потребителския кредит става 147 000 лева, а не досегашните 40 000 лв.

Една от най-важните промени в закона е възможността за предсрочно погасяване на изтегления кредит без наказателна такса или обезщетение за банката. Изключение правят само тези заеми, за които е подписан договор с фиксиран лихвен процент. В този случай банката ще може да предяви иск за обезщетение максимум един процент от стойността на останалата сума за връщане.

При изтегляне на потребителски кредит вече ще се представя единен формуляр, чрез който клиентът и потенциален получател на заема да може лесно да се ориентира в предоставената му информация. Годишният процент на разходите трябва да бъде обявен заедно с лихвата по потребителския заем, така че кредитополучателят да е наясно с истинската стойност на заема.

14 дни след изтеглянето на кредита клиентът може да се откаже от него, без да дава обяснения на банката и без да плаща наказателна такса. Единственото, което трябва да направи, е да върне парите.

За уловка в закона обаче предупреди икономистът Любомир Христов пред Дарик в понеделник. Той допълни, че е направил предложение за промени до икономическата комисия в парламента.