За съжаление често се случва да загубим свои близки, когато все още не са приключили активния си трудов живот. Всички разбираме, че няма застраховани от подобен неприятен развой на нещата и е добре да бъдем информирани какво следва в подобна ситуация и какви са нашите права и задължения.

В мъката си хората не винаги успяват да се фокусират върху правните последствия от подобно събитие и поради тази причина не винаги си задават въпроса какви обезщетения се дължат на работник при смърт и дали изобщо се дължат такива.

Колко време е обезщетението за безработица

Според различни обстоятелства хората могат да бъдат подведени като от различни места получат различна информация. Не са редки случаите, в които работодателите казват, че не дължи нищо, но това съвсем не е така. В настоящата статия ще откриете отговорите на въпроса какво следва да направят близките на починал работник при подобна ситуация.

В Кодекса на труда е предвидено, че трудовият договор се прекратява без която и да е от страните да дължи предизвестие със смъртта на работника или служителя.

istock
istock

В случай, че лицето към момента на прекратяване на трудовия договор на посоченото основание има придобито право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, е предвидено, че при прекратяване на трудовото правоотношение, след като работникът или служителят е придобил право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, независимо от основанието за прекратяването, той има право на обезщетение от работодателя в размер на брутното му трудово възнаграждение за срок от 2 месеца, а ако е работил при същия работодател през последните 10 години от трудовия му стаж - на обезщетение в размер на брутното му трудово възнаграждение за срок от 6 месеца.

Тъй като обезщетението е дължимо от работодателя, при прекратяване на трудовия договор при смърт на работника, работодателят дължи обезщетението за придобито право на пенсиониране на наследниците на работника/служителя след представяне от наследниците на удостоверение за наследници. 

Предлагат промени в обезщетението за неползван отпуск


Съгласно закона, при смърт на работника или служителя преди ползването на платен годишен отпуск на наследниците му се изплаща обезщетение за неизползван платен годишен отпуск пропорционално на полагащия му се платен годишен отпуск до деня на смъртта.

Според Кодекса за социално осигуряване, при смърт на осигуреното лице съпругът (съпругата), децата и родителите имат право на еднократна помощ и на наследствена пенсия.

За повече информация за всеки отделен индивидуален случай можете да се обърнете към съответното Териториално поделение на Националния осигурителен институт в цялата страна.

Справка:
чл. 222, ал.3 от Кодекса на труда
чл. 224 от Кодекса на труда
чл. 325, ал. 1, т. 11 от Кодекса на труда
чл. 43, ал. 1 от Наредбата за работното време, почивките и отпуските
чл. 11, ал. 2 от Кодекса за социално осигуряване

За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg