Законно ли е работодател да прекрати трудов договор на свой работник или служител, при какви условия може да се случи това и дали следва да се изплати обезщетение, отговаря Тодор Капитанов - създателят на www.mywork.bg.

В Кодекса на труда е описано, че трудовият договор се прекратява без която и да е от страните да дължи предизвестие при невъзможност на работника или служителя да изпълнява възложената му работа поради болест, довела до трайно намалена работоспособност, или поради здравни противопоказания въз основа на заключение на заключение на трудово - експертната лекарска комисия.

Обезщетение при недопускане на работа

В този случай прекратяването не се допуска, ако при работодателя има друга работа, подходяща за здравното състояние на работника или служителя и той е съгласен да я заеме.

За да бъде законно прекратен трудов договор на това основание, то следва да са налице две основания:

istock
istock

1. Невъзможност на работника или служителя да изпълнява възложената му работа поради болест, довела до трайно намалена работоспособност (инвалидност) или по здравни противопоказания;

2. Липса на друга подходяща за здравното състояние на работника или служителя работа при същия работодател. Подходяща работа в този случай означава свободна щатна бройка, която съответства на промененото здравно състояние на лицето, която то ще може да изпълнява и за заемането на която то отговаря на законовите изисквания, а също и на изискванията на длъжностната характеристика за свободната длъжност.

Работникът или служителят може да заеме свободната и подходяща за здравословното му състояние длъжност само ако е съгласен за това. Ако той не е съгласен да заеме подходящата за състоянието му свободна длъжност, трудовото му правоотношение може да бъде прекратено без предизвестие (на основание чл. 325, т. 9 от Кодекса на труда).

Обезщетение при пенсиониране, ако сме в болничен

При прекратяване на договора на това основание работникът или служителят има право да получи обезщетение от работодателя в размер на брутното му трудово възнаграждение за срок от 2 месеца. Необходимите предпоставки, които трябва да са налице за получаване на това обезщетение лицето да има най-малко 5 години трудов стаж и през последните 5 години трудов стаж да не е получавало обезщетение на същото основание.

istock
istock

Ако трудовото правоотношение бъде прекратено, след като работникът или служителят е придобил право на пенсия за осигурителен стаж и възраст в съответствие с изискванията на Кодекса за социално осигуряване, независимо от основанието за прекратяване, той има право на обезщетение от работодателя в размер на брутното му трудово възнаграждение за срок от 2 месеца, а ако е придобил при същия работодател или в същата група предприятия 10 години трудов стаж през последните 20 години – на обезщетение в размер на брутното му трудово възнаграждение за срок от 6 месеца. Обезщетение по тази алинея може да се изплаща само веднъж.


Справка:

чл. 325, т. 9 от Кодекса на труда

чл. 222 от Кодекса на труда

чл. 228, ал. 2 от Кодекса на труда

чл. 328, ал. 1, т. 10 от Кодекса на труда

 За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg