В условията на извънредно положение работодателите масово предприемат действия по въвеждане непълно работно време, т.е. от 8-часов, работниците преминават на 4-часов работен ден, като по този начин искат да намалят и заплащането, което да бъде пропорционално на отработеното време. Имат ли обаче право работодателите да намаляват по този начин трудовото възнаграждение?

Едностранно въведеното непълно работно време не води и до едностранно намаляване на трудовото възнаграждение
Приетите промени чрез Закона за мерките и действията по време на извънредното положение дава право на работодателя да въведе непълното работно време с акт, заповед на работодателя, в която да бъде посочен период от време на работните часове, т.е. колко работни часа за деня да имат работниците, за кои от тях се отнася, както и някои други евентуални подробности. Заповедта се свежда до знанието на съответните работници и служители и вече е в действие.

Ръст на сигналите за некоректни работодатели

Чрез тази заповед за намаляване на работното време обаче не може да се определи нов, намален размер на заплата, съответстваща на намалените работни часове.

istock
istock

Тук не става въпрос за спор дали размерът на възнаграждението следва да се намали. То обективно следва от намаленото едностранно от работодателя работно време. Въпросът обаче е как да бъде направено това.

Честата допускана грешка от работодателя е да определи в заповедта възнаграждение „пропорционално на отработеното време”, но това не съответства на Кодекса на труда.

Без запори върху доходи до 610 лева

Кодексът на труда в България предвижда, че изменение на размера на възнаграждението се допуска само и единствено по писмено съгласие между страните.

Това означава, че с допълнително писмено споразумение, работодателят и работникът могат да изменят договореното възнаграждение по трудовия договор. Клаузата, с която се изменя размерът на заплатата, изрично се посочват в допълнителното споразумение към трудовия договор.

istock
istock

В случай, че работникът или служителят не е съгласен с предложената от работодателя промяна в условията на възнаграждението  и не подпише допълнителното споразумение, то не поражда правни последици. Остават да действат клаузите на подписания от двете страни досегашните условия на трудовия договор или допълнителното споразумение към него. 

По отношение на размера на трудовото възнаграждение законът дава право на работодателят единствено и само едностранно да го увеличава.

Справка:
чл. 66, ал. 1, т. 1 от Кодекса на труда
чл. 118, ал. 1 и ал. 3 от Кодекса на труда
 чл. 119 от Кодекс на труда
в чл.138а, ал. 2 от Кодекса на труда
чл. 272, ал. 1 от Кодекс на труда
чл. 210, ал. 4 от Кодекс на труда
 
За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg