Данните на Агенцията по заетостта сочат, че безработните, които през 2019 година са постъпили на работа със съдействието на бюрата по труда, са 216 256 .

От тях 89,3 процента са се реализирали на първичния пазар на труда, съобщават от пресцентъра на Агенцията по заетостта.

От началото на годината младежите до 29 г., устроени на работа, са 24 412. Продължително безработните, които чрез подкрепата на Агенцията по заетостта, са започнали своята трудова реализация са 24 398.

2 000 лв. средна заплата в столицата до края на 2023 г.

Данните на Агенцията сочат още, че 43 975 безработни над 55 години, 13 954 хора с увреждания и 58 782 без квалификация също са постъпили на работа.

istock
istock

Само през декември, когато икономическата активност е най-слаба, започналите работа са 11 324, като 94.3 процента са устроени в реалната икономика. 356 представители от групите на пенсионерите, учащите и заетите също са намерили своето ново работно място през месеца чрез съдействието на бюрата по труда.

Равнище на регистрирана безработица в страната от 5.9 процента отчита през декември Агенцията по заетостта. Спрямо същия период на 2018 г. се наблюдава спад от 0.2 на сто.

Кои и колко работят, но не свързват двата края


В края на годината регистрираните безработни в бюрата по труда са общо 194 715, като спрямо същия период през 2018 г. са с 6 751 по-малко ( с 3,4 на сто).

За първи път в историята на Агенцията по заетостта броят на регистрираните безработни през декември е под 200 хиляди души.

iStock
iStock

Активирането на неактивните остава приоритетна дейност на бюрата по труда през цялата година.

Новорегистрираните безработни през декември са 24 689, като 1 267 от тях са били неактивни, т.е. не са били нито заети, нито учащи, и не са търсили работа.

78 400 българи не работят повече от година

Информационните събития, трудовите борси, срещите на трудовите посредници с младежи, на които предстои завършване на средно или висше образование, мобилните бюра по труда са част от изпълняваните нови и модернизирани инициативи и услуги на Агенцията по заетостта.

Средно за месец активираните лица продължават да надхвърлят 2 000 души, допълват от Агенцията по заетостта.

iStock
iStock

В различни форми на обучения за възрастни (за професионална квалификация и ключови компетентности), финансирани от държавния бюджет и Европейския социален фонд, са обхванати нови 296 безработни.

Завършилите обучения през декември са общо 417. От началото на годината Агенцията по заетостта е помогнала на 21 683 души да повишат квалификацията си или да придобият нови умения.

На субсидирани работни места през месеца са устроени още 643 лица от рисковите групи - 130 по програми и мерки за обучение и заетост и 513 по схеми на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси".

20 професии, които пострадаха от кризата

Заявените работни места на първичния пазар на труда през декември са 7 575, като 75.5 процента от тях са в частния сектор.

Най-голям дял свободни работни места са заявени в преработващата промишленост (32.5 на сто), търговията, ремонта на автомобили и мотоциклети (12.7 на сто), държавното управление (10.7 на сто), хотелиерството и ресторантьорството (10 на сто), административните и спомагателните дейности (8.1 на сто).

Най-търсените професии през този месец са: оператори на стационарни машини и съоръжения; квалифицирани работници по производството на храни, облекло, дървени изделия и сродни; персонал, зает в сферата на персоналните услуги (бармани, сервитьори, готвачи, камериери и др.); персонал, полагащ грижи за хората; продавачи; работници в добивната и преработващата промишленост, строителство и транспорт; работници по събиране на отпадъци и сродни на тях; металурзи, машиностроители и сродни на тях и занаятчии.

За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg